News

Fiscaal voordeel - Verlenging van de erkenning als Ontwikkelingsfonds

Sinds 2010 wordt Alterfin erkend als Ontwikkelingsfonds voor Microfinanciering door het Belgische Ministerie van Financiën. Sindien heeft iedereen die aandelen koopt bij Alterfin en aan de voorwaarden voldoet, recht op een belastingvermindering van 5% op hun investering. Deze erkenning wordt elke 5 jaar hernieuwd en we hebben net de bevestiging gekregen dat deze erkenning van Alterfin als Ontwikkelingsfonds wordt verlengd tot 2024 . Het fiscale voordeel voor onze vennoten geldt dus ook minstens tot eind 2024! Vennoten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dus van een financieel voordeel

Een internationale coalitie voor de bescherming van MFI's en hun klanten tijdens de COVID-19 crisis

Alterfin heeft samen met een aantal partners een document opgesteld met een reeks van sleutelprincipes om de microfinancieringssector optimaal te steunen tijdens de huidige sanitaire en economische crisis, veroorzaakt door COVID-19. Alterfin deed dit in samenwerking met een groep van investeerders in de microfinanciering en een aantal belangrijke spelers in de inclusieve financiering. Dit is de eerste groep van ondertekenaars van een gezamenlijke belofte om de zwakste microfinancieringsinstellingen en hun partners te ondersteunen tijdens deze crisis. Op wereldschaal voorzien MFI's meer dan

Ontdek het Jaarverslag 2019

Met trots kondigen wij de publicatie van ons jaarverslag aan. In dit verslag leest u alles over de duurzame investeringen en financiële prestaties van Alterfin in 2019. Al 25 jaar lang gebruikt Alterfin de financiële steun van haar vennoten om te investeren in duurzame, ethische en menselijke projecten. Zo creëren we een betere toekomst voor mensen in rurale gebieden van landen met een laag en gemiddeld inkomen over de hele wereld. Ondanks de huidige globale sanitaire crisis, blijft ons team zich met al haar macht inzetten om onze partners de nodige steun te bieden in deze moeilijke periode.

Solidariteit is de boodschap

We ervaren momenteel een ongeziene en wereldwijde pandemie, en ook in deze situatie blijft Alterfin trouw aan haar missie. Alle leden van ons team werken momenteel van thuis uit en respecteren de maatregelen die werden opgelegd door onze regering. In deze moeilijke tijden wil ik u in naam van het hele team een boodschap van solidariteit sturen. Solidariteit voor ieder van u die momenteel vecht tegen COVID-19 en solidariteit voor ieder van u die deel uitmaakt van de risicobevolking. Solidariteit voor al het medisch personeel en voor het personeel dat haar verantwoordelijkheid blijft opnemen

Algemene Vergadering 2020

Onze jaarlijkse Algemene Vergadering is voor ons een belangrijk moment van samenzijn met onze vennoten. Het is de ideale gelegenheid om jullie te ontmoeten, wat uitleg te geven bij de verwezenlijkingen van Alterfin en haar medewerkers, en natuurlijk om jullie te bedanken voor de steun die jullie geven aan de coöperatie. Jammer genoeg waren we dit jaar, vanwege de huidige COVID-19-crisis, genoodzaakt om het anders te doen. De jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van Alterfin heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden op 4 juni 2020 om 14u . Dit betekent dat enkel een aantal Alterfin

Biofach: de grootste beurs voor biologische landbouw

In februari 2020 heeft Alterfin als exposant deelgenomen aan BioFach, de grootste jaarlijkse fairtrade- en biobeurs van Europa, in het Duitse Neurenberg. Als trotse vertegenwoordiger en promotor van de duurzame sector was het onze plicht om deel te nemen, niet alleen om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en markten, maar ook om nieuwe potentiële partners te ontmoeten. Alex Tack (Investment Manager), Bernard Ornilla Laraudogoitia (Investment Manager), Michaël Musau (Investment Manager) Michaël Musau (Investment Manager) et Bernard Ornilla Laraudogoitia (Investment Manager)

MyAlterfin, uw privéruimte breidt uit !

Alterfin heeft een privé-ruimte voor haar vennoten. Surf op MyAlterfin om uw deelname online te raadplegen, uw contactgegevens aan te passen of uw uittreksel te downloaden (in csv- of excel-formaat). Vandaag hebt u twee mogelijkheden: U neemt uw smartphone en maakt een veilige verbinding via de itsme -applicatie. Na de installatie van de itsme applicatie op uw smartphone gaat u naar MyAlterfin.be. Op de homepagina klik op de Itsme-knop. Op dat moment ontvangt Alterfin uw aanmeldingsaanvraag en kunnen wij uw profiel activeren (rekent max. een week). Zodra u een bevestiging van Alterfin per e-

Fiscale attesten

De vennoten die recht hebben op een belastingvermindering door hun investering in het kapitaal van Alterfin in 2019 ontvangen hun fiscaal attest in de loop van de maand april. Hiervoor krijgen ze een persoonlijke brief toegestuurd.

Algemene vergadering uitgesteld!

Naar aanleiding van de maatregelen van de regering inzake het coronavirus COVID-19 , zijn wij genoodzaakt onze Algemene Vergadering op 28 maart uit te stellen. De formele AV wordt bijgevolg verplaatst naar de maand juni . De exacte datum zal later gecommuniceerd worden. Meer info

Canaan: opdracht volbracht!

De lange relatie tussen Alterfin en Canaan is een perfect voorbeeld van wat Alterfin al 25 jaar probeert te bereiken: het verschil maken voor organisaties die zich inzetten voor kleine producenten door voldoende financiële middelen voor hun verdere ontwikkeling aan te reiken wanneer lokale financiering buiten hun bereik ligt. Alterfin biedt ook langdurige begeleiding aan en treedt op als katalysator, zodat deze organisaties op termijn onze steun niet meer nodig hebben. Canaan is een Palestijns bedrijf dat fairtradeolijfolie verwerkt en exporteert en dat in 2004 is opgericht door antropoloog

Pagina's

Login