News

Alterfin zoekt een nieuwe kantoorruimte: tips welkom!

De huurovereenkomst van Alterfin eindigt in maart 2019. We zijn op zoek naar een nieuw pand in Brussel met een oppervlakte van ongeveer 300 m 2 . Suggesties voor een aangename plek tegen een redelijke prijs, zijn meer dan welkom. Neem gerust contact met ons op via het adres info [at] alterfin [dot] be .

Alterfin netwerkt

Alterfin heeft deelgenomen aan de vergadering van CSAF (de raad voor landbouwfinanciering voor kleine producenten) die van 4 tot 7 juni 2018 in Kenia plaatsvond. Die sectorraad (waarvan Alterfin een stichtend lid is) wil een welvarende, duurzame en transparante financiële markt in het leven roepen die tegemoet komt aan de financieringsbehoeften van de kleine en middelgrote landelijke bedrijven van de kleine landbouwers in de ontwikkelingslanden. Alterfin heeft ook deelgenomen aan de SCAA (Specialty Coffee Association of America), een verplichte stop voor spelers uit de koffiesector. Alterfin

Wijziging vrijstelling van roerende voorheffing

In het kader van de programmawet van 25 december 2017, wordt met ingang van 2018 de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Het betreft hierbij alle vormen van dividend, met uitzondering evenwel van dividenden van beleggingsfondsen (BEVEK,...) en dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks. Wat zijn de gevolgen vanaf het inkomstenjaar 2018 ? Het bedrag dat fiscaal vrijgestelde dividenden uitgekeerd door coöperatieve bedrijven (waaronder Alterfin) wordt geïncorporeerd in dat globale bedrag van 640 euro.

Alterfin Garantiefonds vzw: oproep tot giften!

In 2000 heeft de coöperatie Alterfin, is in samenwerking met verschillende ontwikkelingspartners (waaronder het NGO-platform 11.11.11, Oxfam Solidariteit en SOS Faim), de vzw Alterfin Garantiefonds opgericht. Dat fonds heeft tot taak om partners in het Zuiden die niet over voldoende waarborgen beschikken of die financieringen in de lokale munt nodig hebben, te ondersteunen. Dat kan door een garantie te verlenen of door een dekking tegen wisselkoersrisico’s voor te stellen. Altijd met de bedoeling om deze partners een toegang tot financieringen te bieden zodat ze hun activiteiten kunnen

Onze prestatie in 2017

Sociale prestatie Met haar financieringen wil Alterfin de levenskwaliteit verbeteren van duizenden gezinnen die maar moeilijk toegang tot financiële diensten krijgen. In totaal bereiken de partners van Alterfin 1,8 miljoen mensen, terwijl Alterfin met haar financieringen 116.705 gezinnen rechtstreeks ondersteunt. 64% van de mensen die we bereiken leeft in landelijke gebieden waar de financiële uitsluiting het grootst is. En 55% is vrouw, een bevolkingsgroep die bij de armste groepen oververtegenwoordigd is. De investeringen van Alterfin dragen bij aan meerdere Duurzame

Alterfin verwerft het certificaat B-Corp

B Corp is een certificatie voor ondernemingen met winstoogmerk die, om het algemeen belang te bevorderen, aan bepaalde vereisten op het vlak van maatschappij, milieubeheer, bedrijfsbeheer en transparantie voldoen. Het initiatief wil de privésector de weg naar een duurzame ontwikkeling doen inslaan. B Corp maakt het mogelijk om de impact van ondernemingen op het vlak van maatschappij en milieu te ijken en te vergelijken en hanteert daarbij uiterst strenge normen. Meer weten over B Corp

Kwartaalresultaten op 30 september 2017

Prestaties van de portefeuille Het totaal van de investeringen van Alterfin, dat bestaat uit het kapitaal van de vennoten en fondsen van derden, bedroeg eind september 63 miljoen euro. Dat komt neer op een trimestriële stijging van 12,5 procent, voornamelijk dankzij de nieuwe investeringen in Azië (zie artikel ‘Alterfin in Azië’). De groei van de investeringen is ook te verklaren door het seizoensgebonden karakter van bepaalde landbouwproducten: cacao, rijst en karitéboter zijn gewassen waarvan de productie en oogst vooral in de periode juli - september financiering nodig hebben. Kwaliteit

Alterfin in Azië: missie tussen land en zee

Alterfn richt zich tot de vier uithoeken van Azië en fnanciert voortaan negen nieuwe partners in vier nieuwe landen: Indonesië, de Filipijnen, Kirgizië en Tadzjikistan. Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwe partners ‘made in Asia’. In 2017 heeft Alterfin alles in het werk gesteld om haar portefeuille te diversifiëren met de financiering van nieuwe landbouwproducten en microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in nieuwe landen. Dat heeft Alterfin de kans gegeven om het Aziatische continent te verkennen met haar team, dat versterkt werd met nieuwe collega’s.Resultaat: onze investeringen

Fefisol wordt aandeelhouder van Musoni in Kenia

Fefisol, een fonds dat mede-opgericht werd door Alterfin, is aandeelhouder geworden van de microfinancieringsinstelling Musoni in Kenia en zetelt voortaan ook in de Raad van Bestuur van deze instelling. Musoni heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van de microfinanciering door zijn volledige serviceaanbod te digitaliseren. Op die manier bereikt de instelling de meest afgelegen bevolking in Kenia, die al hun transacties voortaan vanaf een mobiele telefoon kunnen uitvoeren.

Move Your Money Week van 18 tot 25 oktober 2017

FairFin organiseert tussen 18 en 25 oktober de ‘Move Your Money Week’. Tijdens deze week moedigt FairFin iedereen aan om zijn geld te verplaatsen naar meer ethische alternatieven (zoals Alterfin). Het volledige programma vindt hier .

Pagina's

Login