News

Fairtradewijn: (h)eerlijk genieten

Alterfin financiert sinds 2011 fairtradewijn van de Argentijnse coöperatie La Riojana. Focus op onze meest benevelende partner. Kleine wijnboeren in Argentinië hebben te lijden onder erg lage marktprijzen, waardoor ze amper kunnen voorzien in de meest fundamentele behoeften van hun gezin. De beperkte middelen waarover ze beschikken zijn ontoereikend om te investeren in betere productiemethodes, zodat de productiviteit laag blijft en ze nauwelijks kunnen concurreren met de grote wijnproducenten. Om hun situatie te helpen verbeteren, kunnen kleine wijnbouwers hun productie aanbieden op de

Kwartaalresultaten op 30 juni 2017

Prestaties van de portefeuille Eind juni 2017 bedroeg het totaal van de investeringen van Alterfin (via kapitaal aangebracht door de vennoten of via fondsen van derden) 55,7 miljoen euro, een daling van 10% ten opzichte van maart 2017, maar een stijging van1,2% ten opzichte van juni 2016. Deze kwartaaldaling is grotendeels te wijten aan onze financieringen in Latijns-Amerika en Afrika. Dit is enerzijds het gevolg van de daling van de dollar tegenover de euro: aangezien de portefeuille van Alterfin voor het grootste deel bestaat uit kredieten in dollar, neemt de omrekenwaarde in euro van deze

Nieuwe functie 'Head of Investments'

Sinds augustus bekleedt Caterina Giordano de functie van Head of Investment. Deze nieuwe functie bij Alterfin zorgt voor een beter overzicht en beheer van de globale portefeuille.

Nieuwe bijeenkomst van CSAF

De Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF) is een alliantie van internationale financiers die ernaar streeft een welvarende, duurzame en transparante markt tot stand te brengen om te voldoen aan de financieringsbehoeften van kleine en middelgrote plattelandsondernemingen van en voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Alterfin is stichtend lid van CSAF. Op 15 en 16 mei hield CSAF zijn zesmaandelijkse vergadering te Antwerpen, waar Jean-Marc Debricon en Hugo Couderé aanwezig waren voor Alterfin.

Kwartaalresultaten op 31 maart 2017

Prestaties van de portefeuille Eind maart 2017 bedroeg het totaal van de investeringen van Alterfin (via kapitaal aangebracht door de vennoten en fondsen van derden) 61,9 miljoen euro, een daling met 8% ten opzichte van eind 2016. Deze daling is het gevolg van enerzijds het seizoensgebonden karakter van landbouwactiviteiten – in lijn met de tendens van de voorgaande jaren – en anderzijds, ons streven om de blootstelling van onze portefeuille in risicomarkten te beperken. In deze periode van het jaar loopt de cacao- en koffieoogst in Afrika en Centraal-Amerika ten einde. De door Alterfin

Nieuwe Alterfin Info

Beste vennoten, Alterfin Info is voortaan uitgebreid met een overzicht van onze investeringsportefeuille en financiële resultaten. Zo krijgt u een beter beeld van de activiteiten en prestaties van Alterfin gedurende de voorbije drie maanden, en volgt u de evolutie van Alterfin op de voet. In dit nummer vindt u een overzicht van de investeringsportefeuille en de financiële resultaten op 31 maart 2017. Naar goede gewoonte wordt een van onze partners in het Zuiden in de kijker gezet. We laten u graag nader kennismaken met de microfinancieringsinstelling Pro Mujer Argentina die ons met een bezoek

Sociale prestatie : 82.012 gezinnen in het Zuiden bereikt

Met haar financieringen bereikt Alterfin 82.012 gezinnen in het Zuiden. De aandacht wordt gericht naar vrouwen, die het zwaarst getroffen worden door armoede en de landelijke gebieden, waar de financiële uitsluiting groter is. Duizenden mensen de mogelijkheid bieden om een professionele activiteit op te starten of beter te beheren, en zodoende aan een betere toekomst te bouwen, is een sociale rendement van onschatbare waarde. Alterfin wil op die manier de levenskwaliteit van duizenden mensen in het Zuiden verbeteren. Om na te gaan of Alterfin degelijk een verschil maakt, wordt jaarlijks een

Duurzame ontwikkeling in het teken van vrouwen

Een microfinancieringsinstelling die enkel kredieten verleent aan vrouwen? Ja hoor, het bestaat. Sinds de oprichting in Bolivia, heeft Pro Mujer haar werkzaamheden uitgebreid naar Mexico, Nicaragua, Peru en Argentinië. Alterfin financiert sinds 2016 de Argentijnse afdeling van Pro Mujer om meer vrouwen te helpen hun leven in eigen handen te nemen. De MFI in kwestie luistert naar de naam Pro Mujer en werd opgericht in 1990 in Bolivia met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van vrouwen in Latijns-Amerika. Om haar doel te bereiken biedt Pro Mujer een hele reeks financiële diensten aan,

Twee nieuwe bestuurders

De Algemene Vergadering van 25 maart 2017 heeft twee nieuwe bestuurders benoemd: Anne-Marie Hendrickx (vertegenwoordiger van de particuliere aandeelhouders) en Mark Breusers (onafhankelijk bestuurder). De mandaten van Klaartje Vandersypen en Jean Matton (particuliere aandeelhouders) werden vernieuwd. Onze nieuwe bestuurders, Anne-Marie Hendrickx en Mark Breusers.

Felicitaties aan Vinos Lautaro

Vinos Lautaro, onze wijnpartner in Chili, heeft de prijs voor het beste exportbedrijf van 2017 gewonnen. De prijs werd persoonlijk overhandigd door de Chileense president. Proficiat!

Pagina's

Login