Case study: Coconut Holdings, een katalysator van de verantwoorde kokosnoot  ten dienste van Keniaanse producenten
Case study: Coconut Holdings, een katalysator van de verantwoorde kokosnoot ten dienste van Keniaanse producenten

Case study: CHL

COCONUT HOLDINGS: EEN KATALYSATOR VAN DE VERANTWOORDE KOKOSNOOT TEN DIENSTE VAN KENIAANSE PRODUCENTEN

Coconut Holdings Limited (CHL) is een Keniaanse onderneming, gevestigd in de regio Kwale, die samenwerkt met meer dan 3.200 kleinschalige kokosnootproducenten. Met 150 medewerkers, waarvan meer dan de helft vrouwen, produceert CHL gecertificeerde biologische fairtradekokosnootolie en -derivaten voor de lokale markt. Alterfin heeft een enquête afgenomen bij 310 kokosnootproducenten1 in Kwale om de impact van CHL op deze telers aan de Keniaanse kust na te gaan.

 

CHL werpt zich op als een stabiele afnemer die unieke afzetmogelijkheden biedt aan kokosnootproducenten in een van de armste regio’s van Kenia. In tegenstelling tot tussenhandelaren, die met onregelmatige tussenpozen kokosnoten kopen, biedt CHL elke producent een formeel contract aan voor een gegarandeerde afzet. De mogelijkheid om met CHL te werken is werkelijk uniek voor een grote meerderheid van de respondenten: ruim 86% zou erg moeilijk een realistisch alternatief voor CHL kunnen vinden.

CHL zet zich ook duidelijk in voor een duurzame en eerlijke waardeketen. Enerzijds garandeert het contract van CHL aan elke producent een vaste prijs die gemiddeld 50% hoger ligt dan de marktprijs. Anderzijds ijvert CHL ervoor om de telers toegang te geven tot fairtrade- en biocertificering, die het bedrijf ook volledig bekostigt. Zo krijgen de telers recht op meer premies, waardoor hun inkomen aanzienlijk verhoogt. CHL is erin geslaagd om een opmerkelijke cultuur van verantwoorde productie op te zetten bij de telers, en 95% van hen richt zich sinds de samenwerking met CHL ook meer op de kwaliteit dan op de kwantiteit van hun kokosnoten, met positieve gevolgen voor de winst voor 96% van hen.

De inzet van CHL voor de telers gaat zelfs nog verder: in het kader van een holistische aanpak biedt CHL een geïntegreerd dienstenpakket aan, dat zich uitstrekt over de hele productieketen. Om te beginnen doet het bedrijf aan prefinanciering en voorziet het de telers van zaailingen om hun productie op te starten. CHL beschikt over eigen plukkers die voldoende gerijpte kokosnoten selecteren en direct naar de verwerkingsfabriek transporteren. Dankzij deze dienst hoeven oudere producenten, die zelf niet meer in staat zijn om in bomen te klimmen, geen plukkers in te huren.

CHL maakt de landbouw dus rendabel: de producenten die al met CHL werken hebben 12% meer kans om winst te maken dan zij die in 2020 zullen toetreden. Voor bijna twee derde van de producenten zou het onmogelijk zijn om winst te maken zonder CHL, terwijl voor 96% van hen de winst uit hun landbouwactiviteit is toegenomen sinds ze met CHL samenwerken. Dankzij dit extra inkomen zien zij hun toekomst en die van hun kinderen positiever tegemoet, want een meerderheid van hen investeert dit geld in het onderwijs van hun kinderen.

 

CHL helpt ook rechtstreeks om de producenten minder onderhevig te maken aan de klimaatverandering en stelt hen beter in staat om externe schokken (droogte, insectenplagen, enz.) op te vangen. Eerst en vooral kunnen zij, dankzij de hogere opbrengst uit hun kokosnoten, investeren in nieuwe gewassen om hun inkomsten te diversifiëren. Bijna een kwart van hen doet dat al. Bovendien biedt CHL opleidingen aan om klimaatrisico’s (zoals waterschaarste) beter te beheersen en de productieopbrengst te optimaliseren, zodat de producenten beter in staat zijn om schokken van buitenaf hetzij te voorkomen, hetzij het hoofd te bieden. Producenten die al zo’n schok hebben meegemaakt, geven dan ook 30% vaker aan dat hun landbouwactiviteit zonder CHL niet rendabel zou zijn.

ALTERFIN MAXIMALISEERT HAAR IMPACT

Door samen te werken met Coconut Holdings, zet Alterfin een sneeuwbaleffect in werking bij de partner en de eindbegunstigden:

In 2017 speelde Alterfin een pioniersrol met de lening aan CHL, die op dat moment slechts met 700 producenten samenwerkte en niet over andere financieringsmogelijkheden beschikte. Alterfin geloofde niet alleen in de sociale missie van CHL, maar ook in de financiële haalbaarheid van dit project, dat hoop geeft aan kleinschalige landbouwers in een regio waar de bodem niet erg vruchtbaar is en alternatieven schaars zijn.

“Alterfin is de eerste internationale kredietverstrekker die ons
haar vertrouwen heeft geschonken. Het is altijd moeilijk voor ons
om financiering te krijgen, maar het was bijna onmogelijk
om een geloofwaardig alternatief te vinden.”

Bovendien vervulde Alterfin een belangrijke rol als katalysator, want ons engagement vergrootte de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van CHL ten aanzien van andere kredietverstrekkers. Maar ook na het aantrekken van andere kredietverstrekkers stelt CHL de snelle eenmalige uitbetaling van Alterfin op prijs, want zo kunnen ze de kokosnoten op het juiste moment van de telers kopen en voorkomen dat zij uit geldgebrek hun kokosnoten tegen een lagere prijs verkopen aan tussenhandelaren. Dit zorgt voor een opwaartse spiraal, waarbij elke betrokken partij essentiële ondersteuning biedt aan schakels verderop in de keten. Sinds de toekenning van de eerste financiering zijn onze verdere stappen bepaald door onze wens om met onze middelen – en uiteraard met het vertrouwen van onze vennoten – bij te dragen aan de ontwikkeling van een heel spectrum aan acties die duidelijk vruchten afwerpen.

1 We hebben willekeurig 260 producenten van CHL geselecteerd, en daarnaast ook 50 producten die na de enquête de organisatie zullen vervoegen. Die 50 producten hebben dezelfde exogene karakteristieken als de producten die al voor CHL werken en dus een controlegroep vormden voor het onderzoek. 

Login