Case study: Furuz, een Tadzjiekse MFI die mogelijkheden creëert  voor kleine kwetsbare boeren
Case study: Furuz, een Tadzjiekse MFI die mogelijkheden creëert voor kleine kwetsbare boeren

Case study: Furuz

FURUZ: EEN TADZJIEKSE MFI DIE MOGELIJKHEDEN CREËERT VOOR KLEINE KWETSBARE BOEREN

Furuz is een Tadzjiekse microfinancieringsinstelling (MFI) die meer dan 3.500 micro-ondernemers ondersteunt op het platteland in het westen van Tadzjikistan. Meer dan de helft van het bruto binnenlands product van Tadzjikistan is afkomstig van geldtransfers van kwetsbare emigranten, die vaak met onstabiele tijdelijke contracten werken. Door zich te richten op micro-ondernemers met beperkte toegang tot financiële diensten helpt Furuz lokale welvaart te creëren en zo deze regio’s met beperkte mogelijkheden meer zuurstof te geven.

 

In Tadzjikistan leent gemiddeld slechts een kwart van de bevolking per jaar bij een financiële instelling. Dat cijfer ligt ver onder het regionale gemiddelde: in de buurlanden leent meer dan een derde van de Afghanen en Kirgiezen, en meer dan de helft van alle Turkmenen. De toegang tot financiële diensten is een groot probleem voor de meeste Tadzjieken, en met name voor kleinschalige landbouwers die geen onderpand hebben. Om in deze kritieke behoefte te voorzien, is bijna een derde van de portefeuille van Furuz gewijd aan de financiering van landbouw en veeteelt.

Om de impact van Furuz op de plaatselijke landbouw na te gaan, heeft Alterfin een enquête afgenomen bij bijna 300 producenten die het afgelopen seizoen door Furuz werden gefinancierd. De instelling verricht baanbrekend werk inzake financiële inclusie door zich specifiek te richten op bevolkingsgroepen die de financiële sector links laat liggen. Concreet heeft zo goed als geen van deze producenten een lening bij een andere instelling, en voor meer dan de helft van de landbouwers in het klantenbestand van Furuz is dit de eerste instelling waar ze ooit bij hebben kunnen lenen.

De focus op financiële inclusie, met aangepaste producten die voldoen aan de behoeften van kleinschalige landbouwers, zorgt voor een opwaartse spiraal die leidt tot betere levensomstandigheden. Met het geleende bedrag kopen de producenten vooral zaden en meststoffen om te kunnen beginnen met de teelt. Dankzij hun lening kunnen ze meer inkopen, zodat hun productie groot genoeg is om winst te beginnen maken en zo uit de armoede te geraken. Voor 35% van de producenten zou de landbouw niet rendabel zijn zonder Furuz, en stuk voor stuk hebben ze hun winst kunnen verhogen (met een gemiddelde stijging van meer dan een derde).

Deze positieve impact heeft ook een sneeuwbaleffect: door de landbouw rendabeler te maken voor deze producenten, maakt Furuz hen minder vatbaar voor externe schokken zoals droogtes, klimaatschommelingen en insectenplagen die de oogst aantasten, en de volatiliteit van de marktprijzen. Meer dan 90% van de landbouwers in het klantenbestand van Furuz heeft het afgelopen jaar zo’n schok meegemaakt, waardoor hun jaarinkomsten met bijna 20% daalden. De verhoging van hun inkomsten dankzij de financiering van Furuz stelt hen in staat om dit verlies te compenseren en zo te voorkomen dat ze terugvallen in grotere armoede.

Met de geleende som koopt 40% van de begunstigden vee, dat ze kunnen doorverkopen indien nodig, en meer dan een derde gebruikt het als financiële buffer. Meer dan de helft van de landbouwers die door externe schokken worden getroffen, zullen deze buffer aanspreken om plotse moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Tot slot tekent meer dan een derde van de landbouwers in geval van hogere behoeften in op een nieuwe noodlening bij Furuz om zich voor te bereiden op de volgende oogst. 

ALTERFIN MAXIMALISEERT HAAR IMPACT

Door samen te werken met Furuz, zet Alterfin een sneeuwbaleffect in werking bij de partner en de eindbegunstigden.

In 2018, toen Tadzjikistan geconfronteerd werd met economische instabiliteit, die investeerders terughoudender maakte, vond Furuz geen enkele bron van financiering voor zijn activiteiten tegen haalbare voorwaarden. Overtuigd van de sociale missie van deze instelling en haar impact op de Tadzjiekse micro-ondernemers op het platteland, besloot Alterfin om Furuz te steunen, ondanks de moeilijke lokale context. De toegekende lening werd zelfs in recordtijd uitbetaald om tegemoet te komen aan de dringende behoefte van Furuz aan liquide middelen om de continuïteit van de werking te kunnen garanderen.

“Toen we de lening van Alterfin kregen, maakte Tadzjikistan net een grote economische crisis door. Sommige kredietverstrekkers waren vertrokken en Alterfin kwam op het juiste moment, zodat we toch onze activiteiten rustig konden voortzetten. Bovendien volgden na de lening van Alterfin nog andere investeerders.”

Hierbij dient ook te worden opgemerkt dat het partnerschap met Alterfin de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van Furuz in de ogen van andere internationale kredietverstrekkers heeft vergroot. Ook zij gingen financiële steun bieden, en zelfs tegen dezelfde voorwaarden als die van Alterfin, gunstiger dan zowel het lokale als het internationale aanbod. Met deze extra middelen kan Furuz steeds meer kleine landbouwers in Tadzjikistan ondersteunen en hun zelfs een lagere interestvoet aanbieden.

Login