Opname van ons juni webinar en vragen en antwoorden

Op 23 juni organiseerden wij ons allereerste Alterfin webinar. We gaven een woordje uitleg over de financiële voordelen van Alterfin aandelen. Vervolgens presenteerden onze investment managers twee van ons partners in Latijns-Amerika

  • ESPOIR, een microfinancieringsinstelling in Ecuador die zich in het bijzonder inzet voor vrouwen (82% van de klanten zijn vrouwen).
  • COMSA (Café Orgánico Marcala Sociedad Anónima (COMSA), een coöperatie van producenten biologische en fairtradekoffie in Honduras, met een duurzame en vernieuwende aanpak.

OPNAME VAN ONS WEBINAR:

Klik op het volgende pictogram om de ondertitels te activeren.

BEKIJK DE VIDEO PER DEEL:

VRAGEN EN ANTWOORDEN VAN HET EVENEMENT :

FINANCIËLE DEEL:

Vermogen van uw investering

Is het voor echtparen mogelijk om voor 106 aandelen op naam van elke persoon in te tekenen en zo een dubbel belastingvoordeel te genieten, om zo het belastingvoordeel maximaal te benutten?

De belastingvermindering is beperkt tot 330 euro in 2021, wat voor Alterfin overeenkomt met een investering van 6.625,00 euro (of 106 aandelen). Het staat u uiteraard vrij om een hoger bedrag te investeren. Om het belastingvoordeel te optimaliseren wanneer u een koppel bent, is het inderdaad mogelijk 106 aandelen te beleggen op naam van de eerste persoon en nog eens 106 aandelen op naam van de tweede om zo tweemaal te genieten van het belastingvoordeel.

Recyclageoperatie

Voor aandelen van meer dan 5 jaar: de recyclageoperatie bestaat erin het kapitaal tijdens de eerste 6 maanden van het jaar terug op te vragen om het daarna opnieuw in te brengen met belastingvoordeel. Is dit niet te vervelend en/of problematisch voor de coöperatie en voor de vennoot?

We vinden dat dit niet echt een probleem is. Het aandelenkapitaal van Alterfin is natuurlijk gespreid over duizenden vennoten, dus wanneer een aantal vennoten die recyclageoperatie doen, brengt dat de liquiditeit van Alterfin niet in het gedrang. Dus het is echt geen enkel probleem of niet vervelend. Het enige nadeel is dat we het niet automatisch zelf kunnen doen. U kunt trouwens meteen terug instappen nadat de oude aandelen werden verkocht. Natuurlijk is het administratief een beetje lastig, maar dat weegt natuurlijk niet op tegen het mooie belastingvoordeel dat u kan verkrijgen met die operatie.

Belastingen optimaliseren, wringt dat niet een beetje met ethisch beleggen?

Het Belgische belastingstelsel is vrij ingewikkeld en het is absoluut noodzakelijk is om bij te dragen aan een zeker fiscale rechtvaardigheid. Op het niveau van Alterfin betalen wij de vennootschapsbelasting zoals het hoort, daarna is het aan elke vennoot om uit te maken of zij/hij al dan niet het belastingvoordeel wenst te optimaliseren. Dat is natuurlijk een zeer persoonlijke kwestie. 

Wanneer kan ik de inschrijving op aandelen aangeven om van het belastingvoordeel te genieten?

Als u in 2021 aandelen aankoopt, moet u uw investering aangeven in de aangifte van 2022 met betrekking tot de inkomsten van 2021. De aangifte hoeft slechts eenmaal te worden gedaan, op basis van het jaar van de investering. U hoeft het in de volgende jaren niet meer aan te geven. Enkel indien u vóór het einde van de 5 jaar uitstapt, zal u in het jaar van het uittreden moeten aangeven dat u bent uitgetreden. Een deel van het belastingvoordeel zal u dan moeten terugbetalen, pro-rata voor het aantal jaren dat u effectief bij Alterfin was met die aandelen.

Is het mogelijk dit jaar opnieuw in aandelen te beleggen en te genieten van het beslatinsgvoordeel als ik al eerder in 2019 aandelen had gekocht met belastingvermindering?

Dit plafond van 330 euro is echt gekoppeld aan de investering. Het is een plafond per jaar, zodat u daadwerkelijk elk jaar kunt investeren en elk jaar kunt profiteren van het belastingvoordeel. Het is dus inderdaad mogelijk om in 2021 weer in aandelen te beleggen met opnieuw een belastingvoordeel, rekening houdende met de bedragen en voorwaarden die ik eerder al heb aangegeven.

Wat is het vakje voor dit belastingvoordeel op de belastingaangifte?

Het vakje is 1323-35.

PRESENTATIE VAN DE PARTNERS

Wat betekent "Missing Middle"?

Sommige microkredietinstellingen, afhankelijk van land tot land, kunnen lening verschaffen die oplopen tot 50.000 à 100.000 euro voor echt sterke klanten. En aan de andere kant willen de commerciële banken, in de landen waar Alterfin actief is, eigenlijk niet zo laag gaan. Ze stoppen liever bij, laten we zeggen, 400.000 of 500.000 euro. En dus is er een kloof met klanten die noch door de microfinancieringsinstellingen noch door de commerciële banken bereikt worden. En dit is precies waar Alterfin tussenkomt. De gemiddelde lening van Alterfin aan onze partners bedraagt ongeveer 500.000 euro. En we zien dat er een verschil is tussen enerzijds de landbouw, waar we gemiddelde kredieten van 360.000 euro hebben, en anderzijds de microkredietinstelling, waar we gemiddeld aan een lening van 650.000 euro zitten.

Krijgen de boeren van COMSA, d.w.z. de koffieproducenten, betere prijzen dan de prijzen die op de markt worden betaald?

COMSA is er in al die jaren in geslaagd prijzen te bedingen die hoger liggen dan de markt, enerzijds dankzij de kwaliteit, anderzijds ook dankzij de verschillende certificeringen waarmee ze hun koffie verkopen: fair trade, biologisch, enz. En zo betaalt COMSA gemiddeld 15% bovenop de marktprijs.
Natuurlijk zijn er nog andere voordelen, bijvoorbeeld dat de boeren die met COMSA werken organische meststoffen ontvangen, dat er hulp is voor al verschillende projecten, bijvoorbeeld steun om naar school te gaan. En laten we niet vergeten dat de boeren de eigenaars zijn van COMSA. De door COMSA gegenereerde winsten zouden dus in de toekomst onder de landbouwers kunnen worden verdeeld.

Nieuwsoverzicht

Login