Privacybeleid revredenheidsenquête Alterfin-vennoten
Privacybeleid revredenheidsenquête Alterfin-vennoten

Privacybeleid revredenheidsenquête Alterfin-vennoten

Alterfin verbindt zich ertoe om uw privacy te respecteren. Onderhavig privacybeleid is van toepassing op de Tevredenheidsenquête voor de Vennoten van Alterfin (2016). Ze is niet van toepassing op andere enquêtes, websites of diensten van Alterfin.

Inzameling van uw gegevens

Sommige van uw persoonsgegevens mogen ingezameld worden als u bereid bent om deel te nemen aan de enquête. Zo mogen uw antwoorden op de vragen van de enquête, alsook de details over de wijze waarop u ingelogd hebt op de website van de enquête, waaronder uw IP-adres en de inlogdatum en -uur, bijgehouden worden. De antwoorden op de enquête worden verzameld via Typeform, een website voor online enquêtes die Alterfin gebruikt om deze enquête uit te voeren. Alle gegevens die door Typeform in het kader van deze enquête ingezameld worden zullen gedeeld worden met Alterfin.

Hoe gebruikt Alterfin uw gegevens

Uw antwoorden op de vragen van de enquête zullen niet gekoppeld worden aan uw naam en aan de contactgegevens die u eerder al aan Alterfin verstrekt hebt. Uw antwoorden op de vragen in de enquête en de informatie betreffende de wijze waarop u ingelogd hebt op de website van de enquête kunnen wel samengevoegd worden met andere antwoorden op de enquête. Uw contactgegevens, inclusief uw naam, telefoonnummer, adres en e-mail mogen door Alterfin gebruikt worden om de enquête uit te voeren, met u te communiceren over de enquête, u ervan te overtuigen de enquête in te vullen en andere verrichtingen die u gevraagd en toegestaan hebt vlot af te handelen. Alterfin mag de ingezamelde informatie ook gebruiken om de enquête te beheren, toekomstige enquêtes te verbeteren en de globale tendensen en resultaten te analyseren.

Cookies en gelijkaardige technologieën

Als u inlogt op de website van de enquête, kan deze “cookies” op uw computer plaatsen alsook een IP-adres tracer. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft om aan de enquête deel te nemen, zal de website één of meer bijkomende cookies definiëren of lezen om zich te herinneren dat u reeds hebt ingelogd. Deze website gebruikt cookies niet alleen om te functioneren, maar ook voor andere doeleinden, zoals het opslaan van uw taalvoorkeuren, het bijhouden van informatie over de reeds geziene inhoud en samenwerking met derden voor reclamedoeleinden. U kunt uw browserinstellingen gebruiken om de cookies op uw computer te negeren of te blokkeren.

Delen of verspreiden van uw persoonsgegevens

Tenzij anders bedongen in deze beleidsverklaring, worden de persoonsgegevens die u in de enquête meedeelt niet zonder uw toestemming gedeeld metderden. Alterfin mag uwpersoonsgegevens echter delen of verspreiden, met inbegrip van de inhoud van uw communicaties,:
- om zich af te stemmen op de wet of te voldoen aan de wettelijke procedures of vereisten, onder meer van de gerechtelijke instanties en de gouvernementele organisaties;
- om de rechten of heteigendom van Alterfin of van haar cliënten te beschermen, onder meer om fraude te bestrijden;
- om de belangen van Alterfin te beschermen;
- om de gebruiksvoorwaarden van de diensten na te leven;
- als we er werkelijk van overtuigd zijn dat de toegang of de verspreiding noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van de werknemers van Alterfin, de cliënten of het publiek te beschermen.

Toegang tot uw persoonsgegevens en contact met Alterfin

Redenen:
- problemen met de privacy in het algemeen;
- versturen van commentaar;
- vragen aan Alterfin over haar praktijken met het oog op de naleving van de privacy en haar beleid op dat vlak;
- vragen over de wijze waarop Alterfin uw persoonsgegevens inzamelt en gebruikt.
Contacteer Alterfin via e-mail op het adres info [at] alterfin [dot] be of via de post op het volgende adres: Alterfin C.V. – Liefdadigheidsstraat, 22 – 1210 Brussel – België.  

Login