Ecookim: een duurzaam verbond

Product: 
Cacao

In 2011 verstrekte Alterfin voor de eerste keer financiële ondersteuning aan de organisatie Ecookim in Ivoorkust. Die vereniging bestond toen uit 7 cacaocoöperaties met samen meer dan 3.000 producenten.

Sinds haar oprichting in 2004 heeft Ecookim nieuwe coöperaties verwelkomd die actief zijn in de sectoren van de cacao en cashewnoten, om zo in 2020 tot een totaal van 29 aangesloten coöperaties te komen. Vandaag krijgen meer dan 31.500 producenten steun van Ecookim.

Iedereen wint erbij

De belangrijkste taak van Ecookim is de verkoop en uitvoer van cacaobonen. De organisatie doet dit om de inkomsten van de landbouwers te verhogen en de positie van de kleine producenten in de cacaosector te versterken. Ecookim organiseert ook de groepsaankoop van productiemiddelen (meststof, fytosanitaire producten, zakken enz.) en diensten (vervoer, verwerkingsfabriek enz.).

Ecookim verleent ook operationele ondersteuning aan de coöperaties en technische ondersteuning aan de producenten. Dit vertaalt zich in een dagelijkse ondersteuning van de leidinggevenden van de verschillende coöperatieven, en daarnaast worden er ook verschillende opleidingen gegeven aan de producenten. 

Mamadou Bamba, Algemeen Directeur van Ecookim, vertelt ons: “Een groot voordeel voor de kleine coöperaties die met ons werken, is dat ze zich geen zorgen meer moeten maken over de verkoop van hun cacaobonen op de markt. Daar ontfermen wij ons over, zonder andere tussenkomende partijen.

Eerlijke handel ten dienste van de producenten

In 2010 koos Ecookim voor fair trade. De organisatie hielp haar leden met het behalen van een fairtradelabel (FLO, UTZ, Rainforest Alliance) en meer dan drie vierde van de laatste oogst werd verkocht op gecertificeerde markten. Dankzij die labels krijgen de producenten premies, bovenop de minimumprijs die op de internationale markt geldt.

De in 2019 ontvangen premies (meer dan 5.000.000 euro) zullen onder meer worden gebruikt om de geolokalisatie van de landbouwers, de technische bijstand aan de producenten en de verpakkings- en opslageenheden te betalen. Daarnaast zal er ook geïnvesteerd worden in verschillende projecten rond de alfabetisering en onafhankelijkheid van vrouwen, en de schoolopleiding van kinderen. 

De steun van Alterfin

Vroeger hing Ecookim voornamelijk af van de financieringen van lokale kopers, wat de organisatie in een zwakkere onderhandelingspositie bracht.

Meneer Bamba herinnert zich de begindagen van Ecookim en is dan ook bijzonder tevreden over de huidige stand van zaken: “Dankzij de financieringen van Alterfin en Fefisol kan Ecookim een groot deel van haar verkoop realiseren zonder afhankelijk te zijn van lokale kopers. De meeste bonen worden nu aan betere voorwaarden verkocht op de uitvoermarkt.”

In 2011 was Alterfin de eerste internationale financiële instelling die Ecookim ondersteunde. Sindsdien is Ecookim nog altijd een partner. Haar kredietlijn wordt elk jaar verlengd.

Dankzij die leningen wil Alterfin Ecookim blijven steunen met de verdere ontwikkeling van haar activiteiten en zo bijdragen tot betere levensomstandigheden voor duizenden landbouwers in Ivoorkust.

Ivoorkust is de grootste producent van cacao met bijna 40% van de wereldproductie. Cacao wordt bijna exclusief geteeld in kleine boerderijen, en meer dan een miljoen families zijn afhankelijk van de opbrengsten uit cacao.

Keer terug

Login