FDL en Alterfin, een duurzame samenwerking

Product: 
Microkrediet

In 2015 was Nicaragua, op Haiti na, het armste land van Latijns-Amerika. In een land waar de nationale economie hoofdzakelijk op landbouw steunt, is de hulp aan landbouwers van essentieel belang.

‘Fondo para el Desarrollo Local’ (Fonds voor de lokale ontwikkeling), of FDL, is een Nicaraguaanse microfinancieringsinstelling (MFI) die sinds 1997 microkredieten toekent in landelijke gebieden waar voorheen geen enkele financiële dienstverlening aangeboden werd. De klanten van FDL zijn kleine ondernemingen, kleine handelszaken en dienstverlenende bedrijfjes die hoofdzakelijk door vrouwen (54%) geleid worden en gevestigd zijn op het platteland.

Een volgehouden succes

FDL is voortgekomen uit onderzoek door de Nicaraguaanse universiteit die op het einde van de jaren ’80 een financieringsprogramma wou uitwerken. Onze collega Saúl Castro, op dat moment een ambtenaar van het Nicaraguaanse Ministerie van Landbouw, volgde de ontwikkeling van het onderzoek op de voet. In 1999 kende Alterfin haar eerste krediet aan FDL toe. Ondanks de moeilijkheden (de orkaan Mitch in 1998, de koffiecrisis in 2001, de financiële crisis in 2008) heeft FDL goed stand gehouden. Het fonds bleef groeien en droeg bij tot de ontwikkeling van de landelijke gebieden. “Alterfin is ons tijdens alle moeilijkheden die we ondervonden hebben, blijven steunen. Dat kunnen we niet van al onze financiële partners zeggen,” herinnert Julio Flores zich, algemeen directeur van FDL.

Waardevolle microkredieten

Vandaag hebben 61.500 mensen in Nicaragua een lening bij FDL. 68% leeft in op het platteland en 54% is vrouw. Met hun krediet kunnen ze stap voor stap hun micro-onderneming uitbouwen en in de behoeften van hun gezin voorzien.

Altijd verder

Alterfin wil haar relatie met FDL voort uitbouwen en heeft daarom in 2015 beslist om in het kapitaal van FDL te participeren. De overeenkomst wordt in 2016 geformaliseerd.

José Luis blijft positief

José Luis is een klant van FDL. Hij verbouwt maïs en bonen. “Als landbouwer hangen we af van externe factoren zoals het klimaat en de markt. Dit jaar was het regenseizoen erg kort wat onze situatie nog moeilijker gemaakt heeft. Gelukkig begrijpt FDL die problemen en past het zich aan de situatie aan. Met het krediet van 400 dollar dat ik gekregen heb, kan ik meststoffen kopen en mijn gezin voeden. Er zijn mensen die in extreem armoedige omstandigheden leven, maar gelukkig kunnen wij dankzij de kredieten van FDL een menswaardig leven leiden en onze landbouwactiviteiten voortzetten.”

FDL in cijfers

totale portefeuille: 76 miljoen US dollar
bereikt 61.500 personen
waarvan 54% vrouwen zijn
en 68% op het platteland leven

Bekijk hieronder de foto's van een aantal cliënten van FDL.

Keer terug

Login