Fondesurco: een MFI die de levenskwaliteit van duizenden boeren in Peru helpt verbeteren

Product: 
Microkrediet

Fondesurco biedt toegang tot financiële diensten aan mensen met lage inkomens in rurale gebieden van Peru met de bedoeling om hun levenskwaliteit te verbeteren. Hierbij hanteert Fondesurco hoge sociale, ethische en duurzaamheidscriteria.

Fondesurco en Alterfin

De samenwerking tussen Fondesurco en Alterfin begon 14 jaar geleden. In maart 1999 kwam Alterfin voor de eerste keer in contact met de MFI, en wel langs twee kanalen: de partner-ngo SOS Faim en de eigen netwerken in het Zuiden.

Saúl herinnert zich nog goed de moeilijkheden in het begin van de samenwerking. Fondesurco telde toen drie agentschappen, beschikte over een portefeuille van 1,2 miljoen USD en had ongeveer 1.200 cliënten (uitsluitend landbouwers en handelaars uit landelijke gebieden).

“De omstandigheden waren verre van eenvoudig”, vertelt Saúl ons. “Zo was het een hele onderneming om per bus naar het agentschap in Zuid-Peru te reizen. Dat agentschap lag in Chivay, een klein dorp op zo’n 3.600 meter hoogte. Ter plaatse bleek het agentschap uit welgeteld twee ruimtes te bestaan. De ene deed dienst als kantoor en de andere als slaapkamer. Het agentschap had geen vloer, er lag alleen aangestampte aarde.”

Eerste financiering door Alterfin

Alterfin was de eerste internationale investeerder die een krediet aan Fondesurco verleende. Het krediet bedroeg 100.000 USD, gespreid over drie jaar. SOS Faim stond borg voor de helft van de lening.

De tussenkomst van Alterfin trok andere sociale investeerders aan, waardoor Fondesurco een uitzonderlijke groei kende. De MFI telt vandaag 17 agent-schappen, beheert een portefeuille van 22 miljoen USD en blijft uitsluitend landbou-wers en handelaars uit landelijke gebie-den financieren. Fondesurco verleent vandaag krediet aan 10.747 personen.

Een grote sociale impact

De microkredieten die Fondesurco verleent zijn een belangrijke bron van financiële middelen voor de landbouwers en kleine producenten in de moeilijkst bereikbare regio’s van Peru. Dat geldt ook voor Lorenza Llacho Quispe, die getuigt op pagina 3.

De activiteiten van Fondesurco hebben een grote sociale impact. “Vaak zijn we de eerste MFI die zich in het gebied vestigt, waarna andere MFI’s volgen. Om concurrentie te voorkomen en nog meer mensen te bereiken, openen we agentschappen in minder toegankelijke gebieden van het land”, legt de directeur van Fondesurco, Gabriel Vasquez Meza, uit. “70% van onze cliënten leent exclusief bij ons. Dat bewijst eens te meer dat we de juiste mensen bereiken en hen voor een te grote schuldenlast behoeden.”

Innovatie en duurzaamheid

Om haar ecologische missie waar te maken, geeft de MFI ook leningen voor innovatieve projecten die duurzaamheid bevorderen, zoals de aankoop van zonnepanelen of verbeterde ovens die minder hout verbruiken.

“De laatste financiering door Alterfin bedroeg 1.000.000 USD. Zo’n grote investering is heel belangrijk voor onze MFI, omdat het ons in staat stelt meer kleine boeren in afgelegen gebieden van het land te bereiken”, aldus Gabriel Vasquez Meza. “We hopen dat we nog lang op de steun van Alterfin mogen rekenen en dat we in de toekomst nog grotere sommen zullen kunnen lenen”, rondt hij af.

Uit: Alterfin Info maart 2013.

Foto's : © Fondesurco

Keer terug

Login