Impro: Alterfin breidt financiering uit aan Boliviaanse MFI

Product: 
Microkrediet

In de nieuwsbrief van september 2010 stelde Alterfin haar nieuwe partner Impro voor. Sinds 2012 financiert deze microfinancieringsinstelling (MFI) ook melkproducenten. Alterfin kan dit initiatief enkel toejuichen. Focus op deze kleine Boliviaanse MFI.

De Boliviaanse MFI Impro werd opgericht in 1995 en is sinds de eerste lening van 75.000 dollar toegekend door Alterfin in 2010, sterk geëvolueerd. Ze heeft haar producten gediversifieerd door kredieten toe te kennen aan melkveehouders en voor sociale woningen. Twee andere kredieten werden ondertussen door Alterfin goedgekeurd: 200.000 dollar in 2013 en nogmaals 200.000 dollar in april 2014. De laatste lening werd exclusief toegekend voor het programma met de melkproducenten dat in 2012 werd opgestart.

Zuivelproducten voor schoolkinderen

De Boliviaanse regering heeft de laatste jaren tal van maatregelen genomen om de situatie van de lokale melkboeren te verbeteren en de consumptie van melk aan te moedigen.

De melkproducenten krijgen voortaan contracten met de verwerkingsfabrieken en dienen dus niet meer zelf op zoek te gaan naar afnemers. Deze verwerkingsfabrieken maken zuivelproducten die dan verdeeld worden in de scholen om zo een  gezond tussendoortje te geven aan de schoolgaande jeugd.

De regering heeft ook een minimumprijs voor de melk vastgelegd om de producenten in te dekken tegen prijs-schommelingen.

Om deze maatregelen kracht bij te zetten, hebben de producenten echter financiële middelen nodig. “De MFI kent kredieten toe aan de producenten voor de aankoop van melkkoeien en voor de aanschaf van beter geschikte stallen” legt Mauricio Duran, kredietbeheerder bij Alterfin ons uit. “Op die manier wordt de productie verhoogd.”

Spectaculaire groei van de MFI

Hoewel de MFI nog relatief klein is, slaagt Impro (Incubadora de Microempresas Productivas, letterlijk Incubator van kleine productieve bedrijven) erin competitief te blijven dankzij de verschillende fondsen die ze ontleent bij een andere NGO, de nationale ontwikkelingsbank en Alterfin. Haar portefeuille is de laatste vier jaar verdrievoudigd van één miljoen naar meer dan drie miljoen dollar. Door haar uiterst efficiënt beheer nam het aantal klanten de laatste 4 jaar toe van 1.700 naar 2.503 en steeg de gemiddelde lening van 627 naar 1.304 dollar. Voor de sociale woningkredieten worden grotere bedragen voor langere perioden toegekend. Door het verschaffen van microkredieten “op maat” komt Impro tegemoet aan de noden van de lokale bevolking.

 

 

Impro gegevens

Oprichtingsdatum: 1995
Legaal statuut: NGO
Partner van Alterfin sinds 2010
Streek: Altiplano, El Alto en nabij het Titicacameer
Laatste krediet van Alterfin: 400.000 USD

Situatie van Impro

in 2010

in 2014

Portefeuille 1 miljoen dollar 3,1 miljoen dollar
Aantal klanten 1.700 2.503
Gemiddelde lening 627 dollar 1.304 dollar
Alterfin krediet 75.000 dollar 400.000 dollar

Keer terug

Login