Padecom: een MFI in El Salvador

Product: 
Microkrediet

Padecom, voluit Padecomsm credito genaamd, is een naamloze vennootschap die voortvloeit uit een programma rond microkrediet. Dit werd opgestart in 1994 door een Salvadoraanse ontwikkelings-NGO, maar werd volledig autonoom in december 2006. Alterfin kent deze instelling al geruime tijd en heeft gewacht tot de situatie op wettelijk en financieel vlak voldoende rijp was om haar te financieren: wij zijn hiermee gestart sinds juni 2010!

Sindsdien worden verschillende soorten leningen toegekend tussen 300 USD en 25.000 USD en tussen 3 maanden en 2 jaar afhankelijk van hun bestemming zoals bijvoorbeeld kredieten voor de ontwikkeling van kleine ondernemingen, huisvesting, consumptie of landbouw. De voorwaarden van elk verleend krediet worden aangepast aan de specifieke situatie van elke klant. Het soort van waarborg, de duur en de frequentie van terugbetalingen hangen bijvoorbeeld af van het doel van het verleende krediet en nemen de financiele situatie van de begunstigde mee in rekening. 


Padecom geeft de voorkeur aan leningen op korte termijn, wat trouwens bevestigd wordt door de gemiddelde duur van de kredieten: 10,5 maanden. Het gemiddelde krediet bedraagt volgens hen 1.080 USD. De evaluatie van de activiteiten van Padecom bevestigt dat deze N.V. een methode van individueel krediet hanteert die perfect tegemoet komt aan de financiële noden en de economische activiteiten van haar klanten. 

Padecom heeft de economische crisis het hoofd geboden door verschillende doordachte maatregelen te nemen om zo de kwaliteit van de kredietprotefeuille te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het vermijden van te veel schulden bij haar klanten. Het maximumbedrag van kredieten is daarom verlaagd, de controle op leningen is geïntensifieerd en de selectie van nieuwe klanten is strikter geworden. 

Naast de crisis, zijn ook het geweld in El Salvador en de sterke concurrentie in de sector van microfinanciering factoren waar Padecom een antwoord op moet zien te bieden. De historische binding met de NGO moeder van Padecom versterkt gelukkig de positie op het terrein en geeft zelfs een bevoorrechte positie aan Padecom. Deze NGO zorgt immers voor een band tussen de cooperatieve en de inwoners van de streek waar ze werkt. 

Uit: Alterfin Info - december 2010.

Keer terug

Login