Ecologische prestatie van Alterfin en haar partners in het Zuiden
Ecologische prestatie van Alterfin en haar partners in het Zuiden

Milieuprestatie

Alterfin stimuleert met zijn financieringen een duurzame landbouw die de biodiversiteit en de natuurlijke rijkdommen in stand houdt. Alterfin moedigt dan ook verscheidene milieu-initiatieven aan die zijn partners opgestart hebben. Ook op kantoor heeft Alterfin oog voor de impact van haar activiteiten op het milieu. Een overzicht van de ‘groene’ initiatieven die we in 2016 gerealiseerd hebben.

De duurzame landbouw en de microfinanciering voor landbouwers ondersteunen

Alterfin investeert 29,6 miljoen euro in 69 partners in de sector van de duurzame en familiale landbouw. Die partners hebben samen bijna 87.700 hectare – of 120.000 voetbalvelden – aan duurzaam bebouwde grond (gecertificeerd als biologische landbouw of waarvan de certificatieprocedure loopt). 

Met inbegrip van de leningen die onze partners in de sector van de microfinanciering aan landbouwers toestaan, gaat er bijna 40 miljoen euro naar de financiering van de duurzame en familiale landbouw – een landbouwmodel dat de natuurlijke rijkdommen respecteert (SDG 15). 

Cacaoplantages in Ivoorkust verjongen en gezond maken

Ivoorkust is goed voor 40% van de internationale cacaoproductie. Dat betekent werk voor meer dan een miljoen inwoners. De economische en sociale welvaart van het land hangt dus in grote mate van dat product af. Heel wat factoren bedreigen echter de overlevingskansen van de cacaoteelt in Ivoorkust. Eén factor is de veroudering van het bomenbestand en de moeilijkheden bij de vernieuwing ervan wegens het tekort aan woudgebieden.

Om dat probleem aan te pakken, is onze partner Ecookim gestart met een proefproject om, in samenwerking met Rainforest Alliance, de cacaoplantages in Ivoorkust te vernieuwen en weer gezond te maken. Alterfin en Impact Assets, een Amerikaanse investeerder, zijn betrokken bij de financiering van dit project. responsAbility, een ander investeringsfonds in de sector, levert de technische ondersteuning. In totaal hebben 335 landbouwers die lid zijn van Ecookim, hun aanplantingen vernieuwd en gezond gemaakt (SDG 13) waardoor ook hun rendement toenam.

Zonne-energie en besparingen op hout dankzij microkredieten

Sommige microfinancieringsinstellingen bieden ook specifieke financiële diensten aan voor milieudoelstellingen. Hoewel de groene microfinanciering een minieme fractie van het totale aanbod uitmaakt, stelt ze micro-ondernemers toch in staat om de duurzame ontwikkeling in de hand te werken. Onze partner Fondesurco (Peru) geeft bijvoorbeeld microkredieten voor de aankoop van zonnepanelen of van kookfornuizen die minder hout verbruiken. Het energieverbruik in ontwikkelingslanden mag dan al lager liggen, toch gaat 50% van het verbruik naar het koken. Gezinnen in landelijke gebieden besteden 20% van hun inkomsten aan hout en houtskool om te koken. De verbeterde kookfornuizen verbruiken minder hout zodat de bossen minder belast worden (SDG 13).

Een betere productie met biologische meststoffen

De coöperaties Frontera en Divisoria (Peru), en Cocafcal, Cocafelol en Comsa (Honduras) produceren biologische meststoffen die ze aan hun leden tegen een lagere prijs aanbieden. Die meststoffen hebben een positieve impact op de teelten. Luis Rodriguez, lid van Divisoria, legt uit waarom: “Dankzij de meststoffen heb ik mijn koffieproductie aanzienlijk kunnen verhogen. Het gebruik van ‘groene’ producten vermindert ook het risico van ziekten. Mijn planten hebben bijvoorbeeld de aanval van schimmels doorstaan die de koffieteelt drie jaar geleden teisterden. “

Milieubewust werken op kantoor

Tot slot spannen we ons ook op kantoor elke dag weer in om op een milieuvriendelijke manier te werken. Bij Alterfin wordt 100% van het papier gerecycleerd en printen we op gerecycleerd papier. De elektriciteit is afkomstig van duurzame bronnen en de kantoren worden schoongemaakt met producten die een minieme impact op het milieu hebben. Al het afval wordt gesorteerd en het personeel van Alterfin komt uitsluitend te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk.

Alterfin plant 5.614 extra bomen in het Peruaanse Amazonegebied

In 2016 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze activiteiten 305 ton. Alterfin is zich bewust van die impact, die hoofdzakelijk verklaard wordt door de reizen die nodig zijn om onze partners op te volgen, en wil die uitstoot zo goed mogelijk compenseren. Daarom financiert Alterfin sinds 3 jaar het herbebossingsproject van onze partner, de coöperatie Acopagro, in de buurt van San Martin in het Peruaanse Amazonegebied. Binnen dat project worden inheemse boomsoorten in de cacaoplantages van de producenten aangeplant. Op die manier wordt een model van gecombineerde land- en bosbouw ontwikkeld dat een duurzame cacaoteelt op lange termijn mogelijk maakt (SDG 13). In totaal heeft Alterfin de voorbije drie jaar 13.614 bomen geplant.

CO2 uitstoot (in kilo per voltijdse werknemersequivalent 2014 2015 2016
Gebouw (gas en electriciteit) 348 317 337
Papier 74 96 80
Woon-werkverkeer 103 946 869
Vluchten om partners in het Zuiden op te volgen 13.239 17.433 14.388
Totale uitstoot 13.763 18.793 15.674