Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen
Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen

Het Alterfin Garantiefonds biedt extra kansen

In 2000 heeft de coöperatie Alterfin, in samenwerking met verschillende ontwikkelingspartners (waaronder 11.11.11, Oxfam Solidariteit en SOS Faim), de vzw Alterfin Garantiefonds (AGF) opgericht. In tegenstelling tot de coöperatie haalt het Garantiefonds haar middelen uitsluitend uit giften.

Missie

Doe een gift en geniet van een belastingvermindering van 45%!

Dankzij een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, komen giften aan het Alterfin Garantiefonds in aanmerking voor een belastingvermindering  van 45% van het werkelijk betaalde bedrag.

Doe een schenking op:
Begunstigde: Koning Boudewijnstichting 
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling: 017/1880/00074

Wat is de meerwaarde van het AGF?

  1. Garantie  

Een deel van de middelen dient als garantie om het kredietrisico van partners te verminderen. Dit doen we voor organisaties die op financieel en/of operationeel vlak zwakker presteren maar waarvoor we wél een sterke sociale en ecologische impact verwachten. Zo kan Alterfin partners financieren die bij gebrek aan garanties uit de boot zouden vallen.

  1. Afdekking van het wisselkoersrisico

Daarnaast gebruikt Alterfin de middelen om leningen te verstrekken in lokale valuta’s, terwijl de partner en de coöperatie worden afgeschermd van wisselkoersrisico’s. Dat is vooral belangrijk voor kleinere partners, want door hun beperkte financiële behoeften hebben zij geen toegang tot formele dekking tegen deze risico’s. Zo kan Alterfin ook organisaties met gebrekkige dekking financieren.

  1. Technische assistentie

Tot slot verleent AGF  technische  bijstand om de institutionele, operationele, financiële, sociale en milieuprestaties van onze partners te versterken. Door zowel financiële als technische steun te bieden, kan Alterfin het potentieel van deze organisaties en hun impact verveelvoudigen.

Het Alterfin Garantiefonds, onmisbaar voor onze Rwandese partners

Het Alterfin Garantiefonds heeft de laatste jaren een enorm belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de portefeuille van Alterfin. 

Rwanda is het perfecte voorbeeld waarom het Alterfin Garantiefonds onmisbaar is in de activiteiten van Alterfin. Rwanda bezit nog veel relatief zwakke organisaties, zowel in microfinanciering als in duurzame landbouw, die geen lening van lokale financiële instellingen krijgen omdat ze weinig of geen onderpand kunnen bieden en dus een te groot financieel risico vormen. Alterfin wil natuurlijk net deze organisaties financieren omdat we geloven in hun enorme potentiële sociale en ecologische impact

De steun van het Alterfin Garantiefonds vermindert onze eigen financiële risico's, die altijd onvoorspelbaar zijn in nieuwe landen waar wij actief zijn. De garantie van AGF dekt een percentage van de door Alterfin verstrekte financiering. Indien de partner in gebreke blijft, zal het Garantiefonds dit bedrag aan Alterfin SC terugbetalen.

Enkele voorbeelden van Rwandese partners die hebben geprofiteerd van de steun van AGF:

  • De microfinancieringsinstelling Inkunga Finance heeft bij de lening een garantie voor 50% van het AGF gekregen. Home and Away, Tropic Coffee en Liza Coffee waren de volgende partners die een soortgelijke steun ontvingen. De koffiesector in Rwanda is momenteel enorm booming en werkt uitsluitend met kleine producenten. Voor deze partners variëren de uitgekeerde kredieten van 60.000 tot 120.000 USD en de garantie van het AGF dekt ongeveer 30% van de lening.
  • Nyamurinda is ook een partner die steun heeft ontvangen van AGF. Dit is een organisatie met een uniek verhaal die voornamelijk samenwerkt met vrouwelijke producenten, wat enorm uitzonderlijk is in de koffiesector. Alterfin keerde een krediet uit van 100.000 USD, waarmee ze 2 containers koffie van 38,4 ton groene koffie kunnen financieren. Nyamurinda mocht hierbij rekenen op een garantie van 50% van het Alterfin Garantiefonds.


Ontdek meer over Nyamurinda

Login