Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen
Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen

Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen

In 2000 heeft de coöperatie Alterfin, in samenwerking met verschillende ontwikkelingspartners (waaronder 11.11.11, Oxfam Solidariteit en SOS Faim), de vzw Alterfin Garantiefonds opgericht. Dit fonds ondersteunt partners in ontwikkelingslanden die niet over voldoende waarborgen beschikken of die financieringen in de lokale munt nodig hebben. Dat kan door garantie te verlenen of door dekking tegen wisselkoersrisico's aan te bieden. De bedoeling is steeds om deze partners toegang tot financiering te bieden zodat ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen.

In tegenstelling tot de coöperatie haalt het Garantiefonds haar middelen uitsluitend uit giften.

Doe een gift!

Dankzij een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, komen giften aan het Alterfin Garantiefonds in aanmerking voor een belastingvermindering.

Doe een schenking op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de volgende gestructureerde mededeling: 017/1880/00074. Uw schenking wordt automatisch toegewezen aan het Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds), beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Schenkingen vanaf 40 euro aan de Stichting komen in 2021 in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/92 WIB). 

Garantie en dekking wisselkoersrisico's

Het Garantiefonds beschikt over 1,72 miljoen euro. Daarvan wordt 1,30 miljoen euro gebruikt als garantie voor betalingsrisico’s

Bovendien wordt het Garantiefonds ook gebruikt om de wisselkoersrisico’s van een tiental partners te dekken. Dankzij die oplossingen kan Alterfin kredieten toekennen in lokale munteenheden. De partners die doorgaans geen toegang hebben tot dekking van wisselkoersveranderingen, worden op deze manier beschermd tegen een afwaardering van hun geld.

Technische assistentie

Daarnaast kan het Garantiefonds ook ingezet worden voor de ondersteuning aan onze partners: de financiering van projecten voor technische bijstand. Met die projecten versterken we de technische mogelijkheden van bepaalde partners zodat hun financiële, economische en maatschappelijke leefbaarheid verzekerd wordt. Tegelijk wordt het risico dat ze hun kredieten niet kunnen terugbetalen, indirect verminderd. 


Een essentiële rol in tijden van COVID

Het Alterfin Garantiefonds heeft in 2020 een belangrijke rol gespeeld tijdens de corona-crisis. Dankzij haar flexibele oplossingen hebben een twintigtal partners een krediet in hun lokale munteenheid gekregen (in totaal 11 verschillende valuta) met een aangepaste dekking tegen wisselkoersrisico. Deze garanties zijn van essentieel belang omdat zij ervoor zorgen dat noch de partner, noch Alterfin nadeel ondervindt in geval van een eventuele devaluatie van de plaatselijke munt tegenover de euro of de dollar. Dit was bijzonder belangrijk in 2020, tijdens besprekingen over de herstructurering van leningen die worden verstrekt in de plaatselijke munteenheid. Het was namelijk noodzakelijk om de continuïteit van de dekking te verzekeren ondanks de herstructurering van de aflossingen.

Bovendien ontvingen 20 partners (waaronder 4 nieuwe) een garantie tegen kredietrisico (risico van niet-terugbetaling). Zonder deze garanties had Alterfin deze partners niet kunnen financieren wegens een te groot risico, ondanks het grote potentieel van de organisatie. Dankzij het Garantiefonds kon Alterfin haar rol als pionier dus blijven vervullen, ondanks de vele onzekerheden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. In 2020 hebben in totaal 38 partners garanties gekregen, tegenover 30 in 2019.

 

Het Alterfin Garantiefonds, onmisbaar voor onze Rwandese partners

Het Alterfin Garantiefonds heeft de laatste jaren een enorm belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de portefeuille van Alterfin. Dit is onder andere het geval voor Rwanda, waar we nog maar actief zijn sinds 2019.

Rwanda is het perfecte voorbeeld waarom het Alterfin Garantiefonds onmisbaar is in de activiteiten van Alterfin. Rwanda bezit nog veel relatief zwakke organisaties, zowel in microfinanciering als in duurzame landbouw, die geen lening van lokale financiële instellingen krijgen omdat ze weinig of geen onderpand kunnen bieden en dus een te groot financieel risico vormen. Alterfin wil natuurlijk net deze organisaties financieren omdat we geloven in hun enorme potentiële sociale en ecologische impact. We kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van het Alterfin Garantiefonds om onze eigen financiële risico’s te beperken, die altijd onvoorspelbaarder zijn in nieuwe landen van activiteit. Ook de COVID-19-crisis brengt extra onzekerheden met zich mee, ookal is de invloed op onze Rwandese koffiepartners redelijk beperkt gebleven. De garantie van het AGF dekt een percentage van de financiering verstrekt door Alterfin. In geval van wanbetaling van de partner, zal het Garantiefonds dit bedrag dus terugbetalen aan Alterfin CV.

De allereerste uitbetaling aan Rwandese partners gebeurde in december 2019 aan de microfinancieringsinstelling Inkunga Finance. De MFI kreeg bij de lening een garantie voor 50% van het AGF. In 2020 volgden nog 3 andere Rwandese partners: Home and Away, Tropic Coffee en Liza Coffee. Ze zijn alledrie actief in de koffiesector, die momenteel enorm booming is en uitsluitend werkt met kleine producenten. Voor deze partners variëren de uitgekeerde kredieten van 60.000 tot 120.000 USD en de garantie van het AGF dekt ongeveer 30% van de lening.


Begin 2021 mochten we nog een Rwandese koffiepartner verwelkomen met bijkomende steun van het AGF: Nyamurinda. Een organisatie met een uniek verhaal die voornamelijk samenwerkt met vrouwelijke producenten, wat enorm uitzonderlijk is in de koffiesector. Alterfin keerde een krediet uit van 100.000 USD, waarmee ze 2 containers koffie van 38,4 ton groene koffie kunnen financieren. Nyamurinda mocht hierbij rekenen op een garantie van 50% van het Alterfin Garantiefonds.

Ontdek meer over Nyamurinda

Login