Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen
Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen

Het Alterfin Garantiefonds geeft extra kansen

 

In 2000 heeft de coöperatie Alterfin, in samenwerking met verschillende ontwikkelingspartners (waaronder het NGO-platform 11.11.11, Oxfam Solidariteit en SOS Faim), de vzw Alterfin Garantiefonds opgericht. Dat fonds heeft tot taak om partners in ontwikkelingslanden die niet over voldoende waarborgen beschikken of die financieringen in de lokale munt nodig hebben, te ondersteunen. Dat kan door garantie te verlenen of door dekking tegen wisselkoersrisico's aan te bieden, en dit altijd met de bedoeling om deze partners een toegang tot financieringen te bieden zodat ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen.

In tegenstelling tot de coöperatie haalt het Garantiefonds haar middelen uitsluitend uit giften.

Doe een gift!

Dankzij een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, komen giften aan het Alterfin Garantiefonds in aanmerking voor een belastingvermindering.

Als u uw steun aan onze partners wil versterken, kan u een schenking doen op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de volgende gestructureerde mededeling: 017/1880/00074. Hiermee wordt uw schenking automatisch toegewezen aan het Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds), dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Schenkingen vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting komen tot 31/12/2020 in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/92 WIB). 

Garantie en dekking wisselkoersrisico's

Momenteel beschikt het Garantiefonds over 1,72 miljoen euro. Daarvan wordt 1,30 miljoen euro gebruikt als garantie voor betalingsrisico’s. Daarmee helpen we momenteel 17 partners gemakkelijker aan financiering te geraken.

Bovendien wordt het Garantiefonds ook gebruikt om de wisselkoersrisico’s van een tiental partners te dekken. Dankzij die oplossingen kan Alterfin kredieten toekennen in lokale munteenheden. Op dit ogenblik gaat het om 8 verschillende munteenheden. De partners die doorgaans geen toegang hebben tot dekking van wisselkoersveranderingen, worden op deze manier beschermd tegen een afwaardering van hun geld.

Technische assistentie

Daarnaast kan het Garantiefonds ook ingezet worden voor de ondersteuning aan onze partners: de financiering van projecten voor technische bijstand. Met die projecten versterken we de technische mogelijkheden van bepaalde partners zodat hun financiële, economische en maatschappelijke leefbaarheid verzekerd wordt. Tegelijk wordt het risico dat ze hun kredieten niet kunnen terugbetalen, indirect verminderd. 


Een essentiële rol in tijden van COVID

Wij zijn momenteel de impact van Covid-19 op de activiteiten van onze partners nog volop aan het analyseren. Wij anticiperen een nood tot steun voor onze zwakste partners die door de crisis getroffen zullen worden. Het Alterfin Garantiefonds speelt een essentiële rol in het voorzien van die steun, of het nu om bijkomende garanties gaat, aangepaste oplossingen voor wisselkoersveranderingen, of projecten inzake technische assistentie. Voor de financiering van dit type projecten hebben we extra fondsen nodig..

 

Krediettoegang vergemakkelijken

Het Alterfin Garantiefonds heeft de microfinancieringsinstelling PAIDEK in de Democratische Republiek Congo een garantie van 125.000 USD gegeven zodat ze een krediet van 250.000 USD kan krijgen. Sinds de jaren 1990 is de organisatie actief in de provincies Noord- en Zuid-Kivu. PAIDEK stelt zichzelf tot doel om “bij te dragen tot de versteviging van het economische weefsel en tot de heropleving van de volkseconomie van de Democratische Republiek Congo in het algemeen en van Kivu in het bijzonder, door achtergestelde bevolkingsgroepen die door het klassieke bankensysteem uitgesloten worden, toegang te geven tot financiële en niet-financiële diensten”. De MFI richt zich meer bepaald op micro- en kleine ondernemers uit Kivu. PAIDEK bereikt vandaag bijna 6.000 klanten met een netwerk van 9 agentschappen en 77 medewerkers. De leningen die toegestaan worden, bedragen gemiddeld 600 à 800 USD. En ondanks de opeenvolgende crisissen die de DRC en Kivu de voorbije 20 jaar getroffen hebben, heeft de organisatie telkens weer van een grote veerkracht blijk gegeven. Met het krediet van Alterfin zal PAIDEK meer microkredieten aan ondernemers in Kivu kunnen toekennen.

Login