Het Garantiefonds geeft extra kansen
Het Garantiefonds geeft extra kansen

Het Garantiefonds geeft extra kansen aan partners in het Zuiden

Alterfin cvba heeft samen met 11.11.11, Mercatorbank, Oxfam Solidariteit, Triodosbank, Vredeseilanden en SOS Faim de vzw Alterfin Garantiefonds in 2000 opgericht. Het doel is om fondsen te verzamelen die als garantie kunnen dienen voor partners in het Zuiden die zelf weinig garanties kunnen voorleggen. Zo kan Alterfin cvba haar sociale doelstelling verder waarmaken zonder haar financiële situatie in gevaar te brengen.
De middelen van het Garantiefonds kunnen ook worden gebruikt om technische bijstand voor partners te financieren en om het wisselrisico van leningen in lokale valuta, in te dekken.

In tegenstelling tot de coöperatieve vennootschap wordt het fonds gespijsd door giften, hoofdzakelijk van vennoten. In 2016 staat het Garantiefonds borg voor bijna 1,9 miljoen euro investeringen van Alterfin cvba.

Wenst u een gift te doen aan de vzw Alterfin Garantiefonds? Stort dan het bedrag van uw keuze op BE 90 5230 4577 0032.

Opgelet: u ontvangt hiervoor geen fiscaal attest.