Partners in het Noorden vergroten het bereik van Alterfin
Partners in het Noorden vergroten het bereik van Alterfin

Partners vergroten het bereik van Alterfin

Talrijke samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat Alterfin haar bereik kan vergroten en op een efficiëntere manier kan werken.
We stellen hier kort onze partners in het Noorden voor.

Oxfam Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du Monde zijn de belangrijkste eerlijke handel organisatie in België. De Wereldwinkels importeren en verkopen voedingsproducten van meerdere van onze fair trade partners uit het Zuiden en doen daarnaast aan educatief werk en politieke actie in België. Beide organisaties zijn aandeelhouder van Alterfin.

In het Zuiden werkt Rikolto vooral samen met boerenorganisaties. Bij Rikolto (ex-Vredeseilanden) draait het om het zorgen dat boerenfamilies een goed inkomen verdienen.

Rikolto zoekt naar het gat in de markt en sporen de zwakke schakels op in de keten tussen producent en consument. Hebben boeren toegang tot krediet? Kennen ze de kwaliteitseisen en de smaakvoorkeuren van de consument? Hoe komt de prijs tot stand? Is de productiewijze duurzaam? En hebben de vrouwen iets te zeggen? Voor structurele oplossingen smeedt Vredeseilanden allianties tussen boerenorganisaties, overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en consumentenorganisaties.

In België helpt Rikolto supermarkten om de landbouwketens achter hun producten duurzamer te maken. Rikolto pleit bij politiek en bedrijfsleven voor een gunstiger klimaat voor landbouwbedrijven wereldwijd en stimuleren consumenten om te kiezen voor duurzame voeding.

SOS Faim heeft als doel honger en armoede op het platteland terug te dringen door:

  • kleinschalige landbouw in het Zuiden te ondersteunen. SOS Faim geeft landbouwers de middelen om hun opbrengsten te verbeteren en hun belangen te verdedigen. SOS Faim steunt in het bijzonder boerenorganisaties en microfinancieringsinstellingen.
  • de bevolking in het Noorden te sensibiliseren en te mobiliseren. Op die manier wil men druk uitoefenen op de politieke beleidsdomeinen die een invloed hebben op de honger- en armoedeproblematiek in het Zuiden.

Omdat microfinanciering een belangrijke rol speelt in zijn programma, is SOS Faim vennoot en partner van Alterfin geworden. SOS Faim is lid van het kredietcomité en de raad van bestuur van Alterfin. SOS Faim Luxemburg is ook vennoot van Alterfin.

Het Franse SIDI of Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement is gespecialiseerd in de financiële en technische ondersteuning aan lokale spaar- en kredietorganisaties in het Zuiden. SIDI is aandeelhouder van Alterfin en omgekeerd is Alterfin aandeelhouder van SIDI. Beide organisties hebben een belangrijke samenwerking met ondermeer verschillende gezamenlijke acties naar partners in het Zuiden.

BIO nv (Belgian Investment Company for Developing Countries) is een Belgische impactinvesteerder. Het is haar visie dat iedereen op deze planeet een waardig leven moet kunnen leiden en dat investeringen daarvoor de belangrijkste instrumenten zijn. Daarom ondersteunt zij een sterke privésector in ontwikkelings- en opkomende landen en verschaft zij hen groei en duurzame ontwikkeling binnen het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Zij legt onder meer de klemtoon op de financiële inclusie van micro- en kleine ondernemers. BIO werkt in 52 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en heeft een balanstotaal van zo’n 955 miljoen euro. BIO nv is vennot van Alterfin sinds 2003.

BRS helpt om de levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren via microfinancieren en microverzekeren.

FairFin (voordien Netwerk Vlaanderen) is een van de eerste organisaties in Vlaanderen die activiteiten ontwikkelden rond "anders omgaan met geld". FairFin is een belangrijke aandeelhouder van Alterfin.

Damiaanactie werkt aan een wereld zonder ziektes als lepra, tuberculose en berglepra. Damiaanactie is aandeelhouder van Alterfin.

Protos wil helpen bij duurzame en bevrijdende processen die geïntegreerd zijn in de plaatselijke cultuur en sociale omstandigheden, en die moeten zorgen voor een beter welzijn van de kansarme bevolkingsgroepen in het Zuiden. Daarbij is water essentieel. Gezien haar expertise op het terrein van water, komt Protos speciaal op voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer in Noord en Zuid.

Alterfin is sinds februari 2016 een samenwerking gestart met het sociaal fonds ImpactAssets. Dit Amerikaanse fonds richt zich op investeringen met een sociale, ecologische en financiële return.

ImpactAssets biedt twee soorten leningen aan: werkkapitaal voor de financiering van een oogst (lening van maximaal 1 jaar) en leningen voor projecten op lange termijn, zoals de aankoop van een groot gebouw, apparatuur, etc. (lening van 3 tot 5 jaar).

Zij steunden reeds Alterfin...

Login