Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Alterfin zet zich in voor haar 180 partners in 38 landen maar ook voor initiatieven die op dagelijkse basis bijdragen aan een meer verantwoordelijke wereld op maatschappelijk en ecologisch vlak. Deze initiatieven brengen hun middelen en kennis samen en bestaan in allerlei vormen: netwerken van solidaire investeerders, certificeringsinstellingen en partnerschappen tussen organisaties waarvan de competenties en activiteiten die van Alterfin aanvullen.

In dit opzicht is Alterfin in mei 2019 verhuisd naar Mundo-Madou, waar de kantoren op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier worden uitgebaat. De milieu-impact wordt geminimaliseerd: enerzijds door het ontwerp van het gebouw en anderzijds door een gedeeld gebruik van de beschikbare faciliteiten, zoals bijvoorbeeld keuken en eetruimte.

CERTIFICERING, LABEL EN PRIJZEN 

Alterfin behaalde verschillende soorten certificaten die bewijzen dat wij ons op een ethische en duurzame manier engageren tegenover onze vennoten, medewerkers en partners. Deze nationale en internationale erkenningen bewijzen de rol van Alterfin als pleiter voor een eerlijkere wereld.

DUURZAME SAMENWERKINGEN IN BELGIË

Alterfin is op haar beurt ook lid van andere Belgische organisaties en coöperaties. Op die manier willen we de uitwisseling van ideeën en een coöperatieve beweging met dezelfde waarden en doelen stimuleren.

INTERNATIONALE NETWERKEN VOOR MICROFINANCIERING EN DUURZAME LANDBOUW

Zowel in de sector van de microfinanciering als in die van de duurzame landbouw is Alterfin een actief lid van vele netwerken die organisaties met vergelijkbare of aanvullende activiteiten samenbrengen. Het hoofddoel van deze netwerken is het delen van kennis ten dienste van alle betrokken partijen, inclusief de eindbegunstigden. Bovendien helpen deze netwerken de beste werkmethodes in de sectoren te bepalen en te versterken met het oog op transparantie en in het belang van de eindbegunstigden.

FINANCIERING

Alterfin heeft partnerschappen opgebouwd met instellingen die eenzelfde doel nastreven, namelijk het financieren van organisaties waarvan de activiteiten verankerd zijn in een maatschappelijke en ecologische missie. In dit opzicht krijgt Alterfin nu financiële steun van de Europese Investeringsbank en van twee ethische banken, in Italië (Banca Etica) en in België (vdk bank). Deze steun vormt een nieuwe hefboom om onze missie uit te breiden naar een breder publiek.

FONDSEN BEHEERD VOOR DERDEN

Om haar partners te financieren, zet Alterfin enerzijds haar maatschappelijk kapitaal en de hoger vermelde leningen in, maar ook de fondsen van derden waarvan zij medebeheerder is. Deze derden delen met Alterfin een gemeenschappelijke visie om sociaal en economisch achtergestelde bevolkingsgroepen te steunen. Ter aanvulling van de diensten die met het kapitaal van Alterfin worden verleend, bieden deze fondsen extra financiële of technische steun. Zo kan Alterfin het risico eigen aan onze activiteit verdelen door meerdere fondsen in te zetten om een partner met grote behoeften te financieren.

AANGESLOTEN ORGANISATIES

Gezien het belang van microfinanciering in het programma van sommige leden zijn sommige van hen aandeelhouder en kernpartner van Alterfin geworden. 


Onze CO2-voetafdruk

Login