Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Alterfin zet zich in voor haar 160 partners in 35 landen maar ook voor initiatieven die op dagelijkse basis bijdragen aan een meer verantwoordelijke wereld op maatschappelijk en ecologisch vlak. Deze initiatieven brengen hun middelen en kennis samen en bestaan in allerlei vormen: netwerken van solidaire investeerders, certificeringsinstellingen en partnerschappen tussen organisaties waarvan de competenties en activiteiten die van Alterfin aanvullen.

In dit opzicht is Alterfin in mei 2019 verhuisd naar Mundo-Madou, waar de kantoren op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier worden uitgebaat. De milieu-impact wordt geminimaliseerd: enerzijds door het ontwerp van het gebouw en anderzijds door een gedeeld gebruik van de beschikbare faciliteiten, zoals bijvoorbeeld keuken en eetruimte.

CERTIFICERING, LABEL EN PRIJZEN 

Alterfin behaalde verschillende soorten certificaten die bewijzen dat wij ons op een ethische en duurzame manier engageren tegenover onze vennoten, medewerkers en partners. Deze nationale en internationale erkenningen bewijzen de rol van Alterfin als pleiter voor een eerlijkere wereld.

DUURZAME SAMENWERKINGEN IN BELGIË

Alterfin is op haar beurt ook lid van andere Belgische organisaties en coöperaties. Op die manier willen we de uitwisseling van ideeën en een coöperatieve beweging met dezelfde waarden en doelen stimuleren.

BELGISCHE NETWERKEN VOOR ETHISCHE FINANCIERING

Om de actieradius van onze solidaire financiering te vergroten, sluiten we ons aan bij verschillende Belgische netwerken. Naast de bestaande netwerken Financité en FairFin is Alterfin sinds 2021 ook lid van Solifin, een netwerk van Belgische impact investeerders dat nieuwe investeerders aanmoedigt om dezelfde duurzaamheidsprincipes toe te passen op hun eigen werking.FINANCIERING

Alterfin ontvangt financiële steun van instellingen met soortgelijke ambities, waaronder de Europese Investeringsbank (EIB), EDFI en BIO. Daarnaast krijgen we ook financiering van drie ethische banken, waarvan één in Italië (Banca Etica) en twee in België (vdk, Triodos). Via deze samenwerkingen ontvangen we financieringen in dollar of in lokale Afrikaanse valuta’s, of kredietlijnen in euro zodat wij onze liquiditeit beter kunnen beheren. Dankzij de steun van deze instellingen kunnen wij onze portefeuille beter ontwikkelen.

INTERNATIONALE NETWERKEN VOOR MICROFINANCIERING EN DUURZAME LANDBOUW

Zowel in de sector van de microfinanciering als die van de duurzame familiale landbouw is Alterfin een actief lid van vele netwerken van organisaties met vergelijkbare of aanvullende activiteiten. Het doel van deze netwerken bestaat erin kennis te delen en ‘best practices’ te bepalen om zo de eindbegunstigden beter te kunnen ondersteunen. Alterfin zetelt in het directiecomité van de Council on Smallholder Agriculture Finance (CSAF) en heeft in die hoedanigheid een belangrijke bijdrage geleverd aan haar strategische ontwikkeling en programma’s. In 2021 werden specifieke opleidingen georganiseerd over de meest voorkomende risico’s van de sector, waaraan de teams van de verschillende lidorganisaties konden deelnemen.

SUBSIDIES VOOR MEER IMPACT

In 2021 heeft Alterfin een fondsenwerving gelanceerd om technische assistentie te kunnen verlenen en de capaciteiten van haar partners te versterken. Zo zijn we een samenwerking gestart met SSNUP1 (Smallholder Safety Net Upscaling Programme). Dit programma zal de levensomstandigheden van 10 miljoen kleine boerengezinnen versterken door middel van technische assistentie en investeringen in agrarische waardeketens. Dankzij dit partnerschap zal Alterfin de komende twee jaar 500.000 euro aan fondsen kunnen beheren voor technische assistentie. In de loop van het jaar hebben we ook ons systeem voor ESPM (Environmental & Social Performance Management) verbeterd met behulp van subsidies van onze partner BIO. Vervolgens was Alterfin de eerste instelling die gebruik maakte van het ‘EU Market Creation Facility’-programma. Dankzij dit initiatief van de Europese Commissie en TCX konden wij financiering in lokale valuta verstrekken aan onze partners. Tot slot heeft Alterfin in 2021 opnieuw deelgenomen aan het Aceli Africa programma. Deze samenwerking ging van start in 2020 en zorgt voor een dekking van alle opdracht- en analysekosten in verband met de kredietverlening aan bepaalde kleine partners. Aceli Africa biedt ook garanties tegen kredietrisico’s. Via deze steun kunnen wij onze rol als pionier volledig vervullen.FONDSEN BEHEERD VOOR DERDEN

Voor de financiering van onze partners, zet Alterfin haar kapitaal en de hoger vermelde leningen in. Daarnaast gebruiken we ook fondsen van derden
waarvan wij medebeheerder zijn. Met zulke samenwerkingen spreiden we het risico eigen aan onze activiteiten, en kunnen we meerdere fondsen inzetten wanneer een bepaalde partner een grotere financieringsbehoefte heeft. Bovendien ontvangen we door dit soort partnerschap bijkomende inkomsten onder de vorm van commissies. In 2021 hebben we onze laatste investeringen met Impact Assets afgesloten en onze samenwerking met de Zwitserse fondsen Quadia en Symbiotics uitgebreid in de sector van de duurzame familiale landbouw. Het Fefisol fonds werd in juli 2021 afgesloten en zal opgevolgd worden door Fefisol II vanaf het tweede kwartaal van 2022.

Alterfin is mede-beheerder van de portefeuille voor:

Alterfin beheert samen met SIDI het Fefisol fonds.
Onderstaande partners zijn mede-aandeelhouder:

Alterfin heeft samen met onderstaande partners Kampani opgericht in 2015:

Later kreeg Kampani ook steun van:

Alterfin begeleidt volgende partners:PARTNERORGANISATIES WORDEN VENNOTEN

Andere organisaties die ook werken rond microfinanciering, duurzame familiale landbouw en eerlijke handel hebben hun engagement kracht
bijgezet door op hun beurt vennoot van Alterfin te worden. Onder deze organisaties rekenen we de stichtende vennoten van Alterfin, zoals Oxfam België, Oxfam Wereldwinkels en Rikolto.

Onze CO2-voetafdruk

Login