Investeren in duurzame ontwikkeling
Investeren in duurzame ontwikkeling

Een ‘100% made in Belgium’ coöperatie

Alterfin is een Belgische coöperatieve vennootschap opgericht in 1994.
Het oorspronkelijke idee kwam van Hugo Couderé, een jonge doctor in de Economische Wetenschappen. Hij werkte als ontwikkelingswerker in Afrika en was daar verantwoordelijk voor een aantal rurale ontwikkelingsprojecten.Hij was tegelijkertijd ook adviseur in de projectencommissie van 11.11.11, de koepel van Vlaamse Noord-Zuidbewegingen. Die commissie besliste hoe de giften over de verschillende projecten verdeeld zouden worden.Daarnaast kreeg deze commissie ook aanvragen voor de ondersteuning van economische projecten. Hugo en enkele verantwoordelijken van 11.11.11. beseften echter dat giften niet voldoende zijn om mensen uit armoede te halen. Daarom kreeg Hugo van 11.11.11 de opdracht om alternatieve manieren te onderzoeken om economische projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Een jaar later presenteerde Hugo de resultaten van zijn onderzoek.
Hij geloofde in een meer levensvatbaar en democratisch model op lange termijn: een coöperatie die leningen verstrekt aan economische projecten in ontwikkelingslanden. Deze coöperatie moest bovendien een unieke samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties en banken mogelijk maken.
Alterfin ontstond dankzij de unieke samenwerking tussen ngo's zoals Oxfam, Vredeseilanden, 11.11.11, enz. en banken zoals Triodos bank. Sinds 1994 speelt Alterfin een voortrekkersrol in de financiering van de microfinancieringssector en de duurzame landbouw, altijd vanuit een maatschappelijk oogpunt.

Onze missie: samen investeren in duurzame ontwikkeling!

Al meer dan 27 jaar creëert Alterfin kansen voor kwetsbare mensen en gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Deze financiering is mogelijk dankzij de investeringen van particulieren en bedrijven die voornamelijk in België gevestigd zijn.

Dit alternatieve financiële systeem is, in tegenstelling tot het kapitalistische economische systeem, gebaseerd op het globale concept van financiële steun aan productie in ontwikkelingslanden met een sociale (strijd voor gendergelijkheid, tegen kinderarbeid, vermindering van armoede, honger, etc.) en ecologische impact (investeringen die alleen gericht zijn op gecertificeerde eerlijke handel en/of biologische producties). Het resultaat? Een stimulering van de economie met eerlijke werkomstandigheden en educatie van de lokale  bevolking om een ethische, menselijke en duurzame economie te realiseren.        

In dezelfde geest hebben de Verenigde Naties doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling opgesteld om de bevolking in de ontwikkelingslanden te helpen volgens verschillende criteria. 

Door haar missie draagt Alterfin bij aan de verwezenlijking van deze doelstellingen.

Meer info over de bijdrage van Alterfin aan de DOD’s        

Onze activiteiten 

Alterfin keert wereldwijd kredieten uit aan organisaties die kleine producenten of ondernemers ondersteunen. Dankzij deze middelen kunnen ze groeien en een enorme impact realiseren: meer werk en inkomsten voor kwetsbare mensen, meer emancipatie, en dit alles met respect voor kwetsbare ecosystemen.
Alterfin is voornamelijk actief op het platteland, waar 80% van de armoede in de wereld geconcentreerd is.
Via de financiering die aan haar partners wordt toegekend, steunt Alterfin in totaal meer dan 4 miljoen micro-ondernemers en kleine boeren en hun gezinnen.

Wereldwijd actief 

We ondersteunen 160 organisaties in 35 landen over de hele wereld. Naast ons hoofdkantoor in Brussel hebben we ook lokale vestigingen in Honduras, Peru, Kenia, Kirgizië en Bolivia. Zo kunnen we onze partnerorganisaties optimaal begeleiden.

CENTRAAL- EN ZUID-AMERIKA    

AFRIKA  

AZIË

De noden van onze partners op de eerste plaats

Dankzij onze jarenlange ervaring in microfinanciering en de financiering van 13 waardeketens (koffie, cacao, noten, oliehoudende gewassen, honing, fruit, groenten, kruiden, visvangst, viskweek, textiel, olie, boter, granen, wine), kunnen we elke partner persoonlijk begeleiden. Samen met onze investment managers zoeken we de beste manier om de organisatie sterker te maken en ze op een duurzame manier te laten groeien. We zijn flexibel en snel in de uitkering van onze leningen. Vooral in duurzame landbouw is dit belangrijk, waar onze partners deze financiële middelen nodig hebben om hun landbouwseizoen te kunnen starten.

                                          Je wilt meteen vennoot worden? 
                                          Vul dan het intekenformulier in!

                                                Intekenformulier

                        

 

Je wilt graag nog meer lezen over Alterfin alvorens te investeren?
Raadpleeg dan de volgende pagina’s:

10 goede redenen om in Alterfin te investeren
Het verhaal van Mzee Kioko, een Keniaanse kokosnootteler
Visie en ontstaan
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Getuigenissen van vennoten
Producten van kleinschalige productie die door Alterfin worden gefinancierd
Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

 

Login