Maak samen met onze meer dan 6.000 vennoten het verschil voor 3,7 miljoen kwetsbare families
Maak samen met onze meer dan 6.000 vennoten het verschil voor 3,7 miljoen kwetsbare families

Geef meerwaarde aan je geld: investeer in aandelen van Alterfin

Alterfin is een Belgische coöperatieve vennootschap waarbij je jouw geld op een ethische en duurzame manier kan beleggen. Sinds haar oprichting in 1994 financiert Alterfin microfinancieringsinstellen en organisaties in duurzame familiale landbouw. Dankzij de investering van haar meer dan 6.000 vennoten creëert Alterfin kansen voor miljoenen kwetsbare gezinnen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Alle mensen die intekenen op aandelen van Alterfin, worden mede-eigenaar van onze coöperatie. Je hoeft geen enorme bedragen neer te tellen om onze projecten te steunen. Als particulier kost een aandeel je 62,50 euro, als rechtspersoon is dat 250 euroEn elke euro telt en maakt het verschil! 

Wil je meer te weten komen over onze projecten en over de concrete sociale impact van jouw investering bij Alterfin. Bekijk dan volgende video:

                                                                   Overtuigd? Word vennoot bij Alterfin:

                                                                                  Investeer 


Wil je graag meer weten over Alterfin alvorens te investeren?
Raadpleeg volgende informatie:

Financiële voordelen van Alterfin aandelen

Alterfin folder '10 redenen om te investeren' 

Alterfin jaarverslag 2021

 

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. De belegger zou een product kunnen kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. 
Elk van deze risicofactoren moet zorgvuldig worden bestudeerd en beoordeeld alvorens in de aandelen te beleggen, in het bijzonder:

- Het feit dat de aandelen op naam zijn (nominatief) en er geen markt is waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Hoewel het voor een aandeelhouder mogelijk is om de aandelen terug te trekken of over te dragen, zorgt dit voor een beperkte liquiditeit.

- Indien een aandeelhouder de aandelen wil uittreden of overdragen, zal hij/zij slechts terugbetaald worden ten belope van maximaal de nominale waarde van de aandelen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het Prospectus 2022 en het Essentiële-informatiedocument over het beleggingsproduct te lezen.

 

Login