Speciale actie tot 31 januari 2020 !
Speciale actie tot 31 januari 2020 !

Eindjaarscampagne !

Reclame

Speciale actie tot 31 januari 2020 !

Teken in op aandelen van Alterfin en ontvang geschenkcheques voor Oxfam !*

Teken nog tot 31 januari 2020 in op nieuwe aandelen en ontvang per beleggingsschijf van 1.250 euro (20 aandelen van 62,50 euro) een geschenkcheque ter waarde van 5 euro die geldig is bij alle Oxfam-Wereldwinkels in België.

Deze aanbieding is geldig voor particulieren. Profiteer ervan door een bedrag naar keuze te storten op de rekening van Alterfin: BE85 5230 4527 2706. Bent u al vennoot, vergeet dan zeker uw persoonlijke gestructureerde mededeling niet te vermelden.

U bent trots op uw belegging bij Alterfin ?
Vertel het voort !

Laten we de krachten bundelen en samen de strijd aanbinden tegen ongelijkheid! Praat over Alterfin met uw familie en vrienden, want ook zij kunnen van onze speciale aanbieding profiteren.

Al meer dan 25 jaar steunt Alterfin de economische ontwikkeling van kleine landbouwers en ondernemers in het Zuiden. Iedere investering maakt een verschil voor miljoenen gezinnen!

Vergroot de waarde van uw geld

Wie op aandelen van Alterfin inschrijft, belegt zijn geld op een duurzame manier en toont zich tegelijk solidair met miljoenen mensen in het Zuiden die vaak geen toegang hebben tot de klassieke financiële markten. Alterfin investeert het geld van haar vennoten in duurzame landbouworganisaties en in microfinancieringsinstellingen.

De landbouworganisaties geven kleine boeren toegang tot een stabielere en eerlijke markt en bieden de boeren een hogere prijs voor hun oogst. Daarnaast genieten ze ook andere voordelen afhankelijk van hun behoeften (technische bijstand, fairtradepremie, toegang tot hoogwaardige zaden en meststoffen, ...).

De microkredieten die kleine ondernemers krijgen, vormen een springplank om hun beroepsactiviteiten op te starten of uit te breiden zodat hun inkomsten stijgen. De microkredieten geven hen vaak de mogelijkheid om economisch op eigen benen te staan.

Voordelen voor de vennoten

Naast het sociale voordeel biedt een investering in Alterfin ook een aantal financiële voordelen.

Als ontwikkelingsfonds kan Alterfin haar particuliere vennoten een fiscaal attest bezorgen. Door op minstens zeven aandelen (437,50 euro) in te schrijven, geniet u een belastingvermindering van 5% op voorwaarde dat u belastingplichtig bent in België. De belastingvermindering kan oplopen tot 330 euro, wat overeenstemt met een investering van 106 aandelen of 6.625,00 euro (dit bedrag werd in 2019 geïndexeerd). Om dit voordeel ten volle te genieten, moet u de aandelen gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden (5 jaar) aanhouden.

We willen u erop wijzen dat rendementen die in het verleden werden verkregen geen garantie zijn voor de toekomst.

! Alterfin wacht nog steeds op de bevestiging dat onze aanvraag tot vernieuwing als ontwikkelingsfonds vanaf 2020 wordt goedgekeurd. Vandaag (20/12/2019) kunnen we nog niet verzekeren dat de belastingverlaging van 5% voor de komende jaren zal worden verlengd. We houden u op de hoogte.

U hebt nog heel even de tijd om in 2019 een belastingvermindering te genieten !

Schrijf vóór het einde van het jaar in op aandelen van Alterfin*. Opgelet: uw storting moet uiterlijk op 31 december 2019 op de rekening van Alterfin staan. We raden u daarom aan om het bedrag ten laatste op 26 december over te schrijven.

Alterfin betaalt al haar vennoten ook een dividend uit op basis van de resultaten. Sinds 2000 heeft Alterfin elk jaar een dividend kunnen uitreiken, behalve in 2017.

Hoe schrijft u in op aandelen ?

Om als nieuwe vennoot op aandelen in te schrijven, vult u het online inschrijvingsformulier in. Bestaande vennoten hoeven dit formulier niet meer in te vullen, maar kunnen het bedrag rechtstreeks op de rekening van Alterfin met als nummer BE85 5230 4527 2706 storten, met vermelding van hun persoonlijke gestructureerde mededeling. Als u uw persoonlijke gestructureerde mededeling niet meer vindt, kunt u die hier opvragen. Voor particulieren kost een aandeel 62,50 euro, voor rechtspersonen 250 euro.

* Actie uitsluitend geldig voor particulieren.

Lees het prospectus en de risico's verbonden aan de investering

Investeren in aandelen houdt bepaalde risico’s in: gedeeltelijk of volledig verlies van de investering; risico’s verbonden met kredieten die aan organisaties in ontwikkelingslanden toegekend worden; uitstapvoorwaarden (particulieren kunnen alleen tijdens de eerste zes maanden van het jaar uit het kapitaal stappen, institutionele investeerders tijdens de eerste drie maanden); enz.
Alvorens te beslissen om te beleggen, dienen potentiële beleggers het prospectus van 17 juli 2019 te raadplegen, alsook de aanvulling van 25 oktober 2019. De risico's worden beschreven in het prospectus (p. 21-28). Het feit dat het prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden effecten. Het prospectus en de aanvulling op het prospectus zijn beschikbaar hier en op de maatschappelijke zetel van Alterfin (Liefdadigheidsstraat 22, 1210 Brussel).

Login