Voordelen en voorwaarden
Voordelen en voorwaarden

Voordelen en voorwaarden

Belastingvoordeel

Wie in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin investeert, krijgt een belastingvermindering van 5% van zijn of haar investeringen. Elk jaar kunt u uw nieuwe investeringen op uw belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent).

Er zijn echter volgende belangrijke voorwaarden:

  1. U dient in 2017 minimaal 437,50 euro storten wat overeenstemt met 7 aandelen aan 62,50 euro.
  2. De belastingvermindering voor 2017 bedraagt maximaal 320 euro. Voor Alterfin komt dat overeen met een investering van 6.437,50 euro of 103 aandelen. Het staat u uiteraard vrij om hogere bedragen te storten voor de aankoop van aandelen wanneer u wenst.
  3. De aandelen dienen, behalve bij overlijden, ten minste 60 maand (of 5 jaar) ononderbroken in het bezit van de intekenaar te blijven.
  4. Elke particuliere persoon heeft recht op de volledige vermindering als de aandelen op zijn of haar eigen naam uitgegeven zijn (en niet op naam van een koppel, familie, enz.).

Voorbeeld: in 2017 koopt u voor 6.000 euro aandelen van Alterfin. Daarvoor krijgt u 300 euro belastingvermindering in het aanslagjaar 2018 (voor de inkomsten van 2017).

Dividend

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding voor uw investering in Alterfin. Elke vennoot heeft er recht op. De Algemene Vergadering beslist elk jaar indien er een dividend uitgekeerd wordt. Het dividend wordt prorata temporis berekend. Hoe vroeger in het jaar u op nieuwe aandelen intekent, hoe groter dus uw voordeel bij de uitkering van het dividend.

Als Alterfin winst maakt, besteden we die als volgt:
1. Minstens 5% van de winst zetten we opzij als reserve. Dat is wettelijk verplicht.
2. Het dividend kan maximaal 6% bedragen (art. 6 van het KB van 8 januari 1962).

De volgende tabel toont de evolutie van het dividend dat we hebben uitgekeerd.

Jaar Dividend Jaar Dividend
2000 1,50% 2008 4,00%
2001 1,00% 2009 4,00%
2002 1,00% 2010 3,50%
2003 1,50% 2011 3,75%
2004 1,50% 2012 3,35%
2005 1,50% 2013 3,00%
2006 1,75% 2014 1,50%
2007 2,75% 2015 1,75%
2016 0,00%*

De sociale doelstelling van Alterfin maakt dat we geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Alterfin zijn financieringsactiviteiten volgens een gezonde bedrijfseconomische logica ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat dat de beste manier is om mee een financieel netwerk in het Zuiden uit te bouwen.

* Meer informatie over de resultaten van 2016 vindt u hier.

Vrijstelling van roerende voorheffing

Particuliere beleggers betalen geen roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro van het dividend, en dat per aandeelhouder. Boven 190 euro heft men een belasting van 30%.
Institutionele beleggers en feitelijke verenigingen betalen een roerende voorheffing van 30% op het totale dividend.

Vanaf 1 juli 2013 opnieuw verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15 % voor investeringen in KMO's. Lees verder