News

Algemene vergadering uitgesteld

Als gevolg van de maatregelen die de regering heeft genomen naar aanleiding van COViD-19, (Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 en aankondiging van 17 maart) zijn wij genoodzaakt om de Algemene Vergadering (AV) die statutair gepland is voor 28 maart 2020 en waarvoor u eerder een oproeping had ontvangen, uit te stellen. De formele AV wordt uitgesteld tot juni. De exacte datum zal later gecommuniceerd worden, maar de documenten zijn hier al beschikbaar. De ontmoeting met partner Coconut Holdings wordt uitgesteld tot na de zomer, ook deze datum zullen wij later bekend maken. Volg ons op

Biofach: de grootste beurs voor biologische landbouw

In februari 2020 heeft Alterfin als exposant deelgenomen aan BioFach, de grootste jaarlijkse fairtrade- en biobeurs van Europa, in het Duitse Neurenberg. Als trotse vertegenwoordiger en promotor van de duurzame sector was het onze plicht om deel te nemen, niet alleen om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en markten, maar ook om nieuwe potentiële partners te ontmoeten. Alex Tack (Investment Manager), Bernard Ornilla Laraudogoitia (Investment Manager), Michaël Musau (Investment Manager) Michaël Musau (Investment Manager) et Bernard Ornilla Laraudogoitia (Investment Manager)

MyAlterfin, uw privéruimte breidt uit !

Alterfin heeft een privé-ruimte voor haar vennoten. Surf op MyAlterfin om uw deelname online te raadplegen, uw contactgegevens aan te passen of uw uittreksel te downloaden (in csv- of excel-formaat). Vandaag hebt u twee mogelijkheden: U neemt uw smartphone en maakt een veilige verbinding via de itsme -applicatie. Na de installatie van de itsme applicatie op uw smartphone gaat u naar MyAlterfin.be. Op de homepagina klik op de Itsme-knop. Op dat moment ontvangt Alterfin uw aanmeldingsaanvraag en kunnen wij uw profiel activeren (rekent max. een week). Zodra u een bevestiging van Alterfin per e-

Fiscale attesten

De vennoten die recht hebben op een belastingvermindering door hun investering in het kapitaal van Alterfin in 2019 ontvangen hun fiscaal attest in de loop van de maand april. Hiervoor krijgen ze een persoonlijke brief toegestuurd.

Algemene vergadering uitgesteld!

Naar aanleiding van de maatregelen van de regering inzake het coronavirus COViD-19 , zijn wij genoodzaakt onze Algemene Vergadering op 28 maart uit te stellen. De formele AV wordt bijgevolg verplaatst naar juni. De exacte datum zal later gecommuniceerd worden. Meer info

Uw mening telt!

U bent vennoot van Alterfin? Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan onze tevredenheidsenquête! We willen namelijk graag weten hoe u Alterfin hebt leren kennen, wat de doorslaggevende factoren bij uw keuze waren en waarom u de aandelen beslist te houden. Aan de hand van de enquête kunnen we uw tevredenheidsgraad meten, meer inzicht krijgen in uw verwachtingen en motivaties, onze sterke en zwakke punten inschatten en onze manier van werken en communiceren optimaliseren. Uw antwoorden zijn volstrekt vertrouwelijk en anoniem. Het neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag om de enquête in te

Canaan: opdracht volbracht!

De lange relatie tussen Alterfin en Canaan is een perfect voorbeeld van wat Alterfin al 25 jaar probeert te bereiken: het verschil maken voor organisaties die zich inzetten voor kleine producenten door voldoende financiële middelen voor hun verdere ontwikkeling aan te reiken wanneer lokale financiering buiten hun bereik ligt. Alterfin biedt ook langdurige begeleiding aan en treedt op als katalysator, zodat deze organisaties op termijn onze steun niet meer nodig hebben. Canaan is een Palestijns bedrijf dat fairtradeolijfolie verwerkt en exporteert en dat in 2004 is opgericht door antropoloog

FDL en Alterfin, een samenwerking van meer dan 20 jaar

We belichten graag een van onze samenwerkingen die ons nauw aan het hart ligt. Naast de financiële kant van de zaak is deze investering ook representatief voor de waarden van Alterfin, want wij zoeken voortdurend naar samenwerkingsverbanden die zinvol zijn in een maatschappij waar steeds minder rekening wordt gehouden met het menselijke aspect. Bij Alterfin willen we onze sterke principes en engagementen in de verf zetten bij elke financiering. We blikken dan ook graag terug op een samenwerking die de voorbije 20 jaar al diverse wendingen heeft gekend. In 1992 werd in Nicaragua een

Alterfin en LITA.co zetten hun samenwerking voort

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al aankondigden, vindt u Alterfin inmiddels terug op het online platform voor duurzame crowdfunding LITA.co. Zowel particulieren als organisaties kunnen op onze website of via dit platform inschrijven op Alterfin-aandelen. Op 28 november hadden we via LITA.co al 50.000 euro aan investeringen ingezameld. De Alterfin-campagne is nog tot het einde van het jaar hier online te vinden op. LITA.co : Hoe werkt het ? Particulieren krijgen toegang tot een breed scala van sociale ondernemingen, die stuk voor stuk geselecteerd zijn op basis van strikte financiële,

Afrikaanse Week van de Microfinanciering

Van 21 tot 25 oktober 2019 nam Alterfin deel aan de Afrikaanse Week van de Microfinanciering die plaatsvond in Ouagadougou, Burkina Faso. De drie investment managers die verantwoordelijk zijn voor onze Afrikaanse partners (Njeri Muita, Michael Musau en Steven Copias) heb- ben het evenement bijgewoond, samen met Jean-Marc Debricon, algemeen directeur van Alterfin. Dit evenement gaf hun de kans om informatie uit te wisselen met andere investeerders en om met meer dan zestig microfinancieringsinstellingen te spreken. Voor ons team was deze week erg belangrijk om informatie in te winnen over

Pagina's

Login