News

Youth4Youth: jongeren vertrouwd maken met duurzaam beleggen

Alterfin wil de jongeren voor duurzame en solidaire financiering sensibiliseren en hen daarmee vertrouwd maken. Met dat idee in het achterhoofd lanceert Alterfin 'Youth4Youth', een campagne om middelen te werven die zich speciaal op de jongeren richt. Inheemse en ecologische waarden opkrikken De school Kalnemachtiloyan in Cuetzalan, in de regio Puebla van Mexico, is een initiatief van Tosepan, een unie van coöperatieven. Een van die coöperatieven, Maseual, wordt door Alterfin gefinancierd. Die laatste coöperatieve verkoopt jamaicapeper (zie kader) en koffie. De productie is 100% biologisch.

Kwartaalresultaten op 30 juni 2018

Prestatie van de portefeuille Op 30 juni 2018 bedroeg het totaal van de portefeuille van Alterfin, via het kapitaal van de vennoten en de middelen van derden, 74 miljoen euro. In vergelijking met het vorige trimester blijft de portefeuille dus constant, en in vergelijking met juni 2017 is hij zelfs met 33% gegroeid. Het is de eerste keer sinds 2015 dat de portefeuille tijdens het tweede trimester geen daling kent. Die stabilisering is meer bepaald te danken aan de inspanningen van Alterfin om de portefeuille te doen groeien en om hem sterker over regio’s en landbouwproducten te diversifiëren

Week van de Fair Trade

Van 3 tot 13 oktober worden in België de schijnwerpers op de fair trade gericht. Gedurende tien dagen worden in heel het land tal van activiteiten georganiseerd waarop u de fair trade kunt leren kennen en met fairtradeproducten kennis kunt maken. Om te weten welke activiteiten in uw buurt georganiseerd worden, gaat u naar www.weekvandefairtrade.be .

De ‘solidair’ gecertificeerde aandelen van Alterfin

De aandelen van Alterfin hebben opnieuw het label ‘Financité & Fairfin’ gekregen. Dat label certificeert de solidaire financieringsproducten in België op basis van sociale en ecologische criteria. Meer informatie vindt u op www.labelfinancite.be/nl .

Alterfin gaat een alliantie aan met BEES Coop

BEES Coop is de eerste participatieve supermarkt in Brussel. Ze oogt om een grote consumentencoöperatie te vormen die hoogwaardig voedsel tegen een betaalbare en eerlijke prijs aanbiedt, en die in haar werking rekening houdt met mens en milieu. Alterfin sluit zich bij BEES Coop aan om de ecologische en menselijke waarden uit te dragen waar onze twee coöperaties achter staan. Yihaa! Meer weten over Bees Coop

De bijdrage van Alterfin aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Met haar ethische financieringen in microfinanciering en duurzame landbouw, wil Alterfin de levenskwaliteit van duizenden gezinnen verbeteren en bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We stellen u hier een kort overzicht voor van de belangrijkste acties die Alterfin en haar partners nemen om hun steentje bij te dragen. Het volledige overzicht vindt u in het Jaarverslag (p. 16 tot 31). Geen armoede De strijd tegen armoede staat centraal bij Alterfin en haar 155 partners die in totaal 1,8 miljoen mensen bereiken . Armoede is voor 80% geconcentreerd in

Teken in op Alterfin-aandelen tot 31 juli 2018 en ontvang Oxfam-geschenkencheques

Teken in op Alterfin-aandelen tot 31 juli en onvang per schijf van 20 ingeschreven aandelen (1.250 euro) een Oxfam-geschenkencheque van 5 euro die geldig is in alle Oxfam Wereldwinkels van België. Om deel te nemen, stort u het bedrag van uw keuze tot 31 juli 2018 op rekeningnummer BE85 5230 4527 2706 van Alterfin met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling . Vanaf 7 nieuwe aandelen, kunt u een belastingvermindering genieten ( info en voorwaarden ). Deze actie is enkel geldig voor particulieren die intekenen op B-aandelen. Rechtspersonen tekenen in op A-aandelen aan 250 euro/

Lees het Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 is beschikbaar. U vindt er de evolutie van onze investeringsportefeuille tijdens 2017, het volledige overzicht van onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de analyse van onze financiële prestaties. Ontdek het Jaarverslag 2017

Samenvatting van de AV van 24 maart 2018

De samenvatting van de Algemene Vergadering (AV) van 24 maart is nu beschikbaar. Lees het verslag

Dividenduitkering

De vennoten die in 2017 aandelen in hun bezit hadden, hebben onlangs een schrijven ontvangen i.v.m. de dividenduitkering. Vergeet niet de ingevulde antwoordformulieren naar ons terug te sturen of vul het online formulier in. Online dividend-formulier

Pagina's