News

Wijziging vrijstelling van roerende voorheffing

In het kader van de programmawet van 25 december 2017, wordt met ingang van 2018 de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Het betreft hierbij alle vormen van dividend, met uitzondering evenwel van dividenden van beleggingsfondsen (BEVEK,...) en dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks. Wat zijn de gevolgen vanaf het inkomstenjaar 2018 ? Het bedrag dat fiscaal vrijgestelde dividenden uitgekeerd door coöperatieve bedrijven (waaronder Alterfin) wordt geïncorporeerd in dat globale bedrag van 640 euro.

Algemene Vergadering; Alterfin vangt goede resultaten in 2017

In 2017 heeft Alterfin haar activiteiten verder uitgebreid. Het kapitaal en de fondsen die we beheren zijn toegenomen zodat we meer partners in meer landen kunnen financieren. Hierdoor is het aantal begunstigden van onze initiatieven tot een recordaantal van 116.705 gestegen. Vooral onze financieringen in Azië en Afrika werden verder uitgebouwd. Om die uitbreiding te illustreren, nodigde Alterfin haar nieuwe partner Blueyou uit, tevens ook haar eerste financiering in duurzame visvangst en viskweek. Duurzame visvangst en viskweek in de schijnwerpers Blueyou is een bedrijf dat de ambitie heeft

Alterfin Garantiefonds vzw: oproep tot giften!

In 2000 heeft de coöperatie Alterfin, is in samenwerking met verschillende ontwikkelingspartners (waaronder het NGO-platform 11.11.11, Oxfam Solidariteit en SOS Faim), de vzw Alterfin Garantiefonds opgericht. Dat fonds heeft tot taak om partners in het Zuiden die niet over voldoende waarborgen beschikken of die financieringen in de lokale munt nodig hebben, te ondersteunen. Dat kan door een garantie te verlenen of door een dekking tegen wisselkoersrisico’s voor te stellen. Altijd met de bedoeling om deze partners een toegang tot financieringen te bieden zodat ze hun activiteiten kunnen

Onze prestatie in 2017

Sociale prestatie Met haar financieringen wil Alterfin de levenskwaliteit verbeteren van duizenden gezinnen die maar moeilijk toegang tot financiële diensten krijgen. In totaal bereiken de partners van Alterfin 1,8 miljoen mensen, terwijl Alterfin met haar financieringen 116.705 gezinnen rechtstreeks ondersteunt. 64% van de mensen die we bereiken leeft in landelijke gebieden waar de financiële uitsluiting het grootst is. En 55% is vrouw, een bevolkingsgroep die bij de armste groepen oververtegenwoordigd is. De investeringen van Alterfin dragen bij aan meerdere Duurzame

Ontdek het Jaarverslag 2017

Ontdek de evolutie van onze investeringsportefeuille tijdens het jaar, onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen met concrete voorbeelden van op het terrein en de analyse van onze financiële resultaten in het Jaarverslag 2017. Lees het Jaarverslag

Welkom Laetitia!

Alterfin heeft onlangs Laetitia Devaux in haar team verwelkomd. Laetitia volgt de juridische en wettelijke aspecten van de werking van Alterfin op. Welkom Laetitia! Het profiel van Laetitia

Alterfin verwerft het certificaat B-Corp

B Corp is een certificatie voor ondernemingen met winstoogmerk die, om het algemeen belang te bevorderen, aan bepaalde vereisten op het vlak van maatschappij, milieubeheer, bedrijfsbeheer en transparantie voldoen. Het initiatief wil de privésector de weg naar een duurzame ontwikkeling doen inslaan. B Corp maakt het mogelijk om de impact van ondernemingen op het vlak van maatschappij en milieu te ijken en te vergelijken en hanteert daarbij uiterst strenge normen. Meer weten over B Corp

Fiscale attesten en uitkering van het dividend

Vennoten die recht hebben op een belastingvermindering (zie hier ) ontvangen hun fiscaal attest in de loop van april. Het dividend van 1% wordt in juni uitbetaald. In dat verband krijgt u in juni een persoonlijke brief.

Kwartaalresultaten op 30 september 2017

Prestaties van de portefeuille Het totaal van de investeringen van Alterfin, dat bestaat uit het kapitaal van de vennoten en fondsen van derden, bedroeg eind september 63 miljoen euro. Dat komt neer op een trimestriële stijging van 12,5 procent, voornamelijk dankzij de nieuwe investeringen in Azië (zie artikel ‘Alterfin in Azië’). De groei van de investeringen is ook te verklaren door het seizoensgebonden karakter van bepaalde landbouwproducten: cacao, rijst en karitéboter zijn gewassen waarvan de productie en oogst vooral in de periode juli - september financiering nodig hebben. Kwaliteit

Speciale acties tot 31 januari 2018

Teken voor 31 januari 2018 in op Alterfin-aandelen en ontvang per schijf van 20 aandelen (1.250 euro) een geschenkencheque van 5 euro, geldig in alle Oxfam-Wereldwinkels in België. Om deel te nemen aan deze actie, dient u het bedrag binnen de aangeduide periode over te schrijven op rekening BE85 5230 4527 2706. Voor bestaande vennnoten, vergeet niet om uw persoonlijke gestructureerde mededeling te vermelden. Voor de nieuwe vennoten, vul eerst het formulier in. De geschenkencheques worden dan binnen de maand verstuurd naar uw postadres. Als u in dezelfde periode een nieuwe vennoot aanbrengt ,

Pagina's