News

Gewone Algemene Vergadering 2021

Onze jaarlijkse Algemene Vergadering is voor ons een zeer belangrijk moment van delen en uitwisselen met onze vennoten. Het is de ideale gelegenheid om jullie te ontmoeten, wat uitleg te geven bij de verwezenlijkingen van Alterfin en haar medewerkers, en natuurlijk om jullie te bedanken voor de steun die jullie geven aan de coöperatie. Grote groepen mogen momenteel niet fysiek samenkomen wegens de gezondheidsmaatregelen als gevolg van COVID-19. Gezien het grote aantal vennoten, heeft de Raad van Bestuur beslist de mogelijkheid te geven om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering

Jaarverslag 2020

Met trots kondigen we de publicatie van ons jaarverslag van 2020 aan. Zoals gewoonlijk leest u er meer over de duurzame investeringen en financiële prestaties van Alterfin doorheen het jaar. We hebben onze sociale missie tijdens de coronacrisis met volle kracht voortgezet om elk van onze 165 partners optimaal te blijven ondersteunen. In het jaarverslag gaan we dieper in op de verschillende acties die we daarvoor hebben ondernomen. We illustreren ook onze impact tijdens de crisis aan de hand van de verhalen van partners CADESA (Ivoorkust) en Chamroeun (Cambodja). Samen met onze 6.146 vennoten

Kwartaalresultaten op 31 december 2020

PRESTATIE VAN DE PORTEFEUILLE Ten opzichte van het derde kwartaal is de door Alterfin beheerde portefeuille lichtjes ingekrompen met 1,2% tot 82,28 miljoen euro. Op jaarbasis is de portefeuille met 16% gedaald. Deze inkrimping is toe te schrijven aan de COVID-19-crisis en aan de maatregelen die Alterfin heeft genomen om zowel haar partners als haar investeringen te beschermen. Wegens de gezondheidssituatie en doordat onze teams zich niet kunnen verplaatsen, blijft de financiering van nieuwe partners beperkt. De portefeuille omgezet in Amerikaanse dollar, de munteenheid waarin 80% van onze

Economische steun aan koffieproducenten in Nicaragua in tijden van corona

In Centraal-Amerika is het koffieseizoen in mineur begonnen. Door de aanhoudende daling van de koffieprijzen, zelfs tot onder de productiekosten, wordt de bestaanszekerheid van koffieboeren over de hele wereld bedreigd. Tegen die achtergrond is de missie van Alterfin essentiëler dan ooit: we moeten onze steun aan de duurzame familiale landbouw, vooral in de koffiesector, ook tijdens de huidige coronacrisis voortzetten. Zo hebben we extra financiering toegekend aan onze Nicaraguaanse partner, de Unión de Cooperativas Agropecuarias San Juan del Río Coco (UCA San Juan). Dankzij de nieuwe

De vennoten schieten onze Cambodjaanse partner Chamroeun te hulp

Eind 2020 is Alterfin tegemoetgekomen aan de behoeften van haar Cambodjaanse partner, de microfinancieringsinstelling (MFI) Chamroeun, door een nieuwe lening uit te betalen. Dankzij die lening, en dus dankzij de waardevolle hulp van onze vennoten, beschikt Chamroeun nu over de nodige middelen om haar activiteiten te kunnen voortzetten. De MFI heeft immers een grote impact op het dagelijkse leven van duizenden vrouwen op het Cambodjaanse platteland. Met deze uitbetaling maakt Alterfin eens te meer het verschil door de instelling te steunen wanneer dat het hardst nodig is en door een sterk

Kwartaalresultaten op 30 september 2020

PRESTATIE VAN DE PORTEFEUILLE Ten opzichte van het tweede kwartaal is de portefeuille met 3,7% ingekrompen tot 83,58 miljoen euro. Zoals eerder al vermeld, is deze daling deels toe te schrijven aan het einde van het koffieseizoen in Centraal-Amerika en vooral aan de COVID-19-crisis en de maatregelen die Alterfin heeft genomen om zowel haar partners als haar investeringen te beschermen. Wegens de gezondheidssituatie en doordat onze teams zich niet konden verplaatsen, is de financiering van nieuwe partners nog altijd beperkt. De microfinancieringsinstellingen hebben zwaar geleden onder de

Het verhaal van Mzee Kioko

Maak kennis met Mzee Kioko, een 68-jarige Keniaanse kokosnootteler. Mzee Kioko woont in Kwale, één van de armste regio’s van Kenia waar de bodem niet erg vruchtbaar is. Bovendien zijn de alternatieven in landbouw erg schaars. Sinds 4 jaar verkoopt Mzee Kioko de kokosnoten van zijn boerderij aan Coconut Holdings Limited (CHL). Deze partner van Alterfin produceert biologische en fair trade kokosolie en biedt afzetmogelijkheden aan meer dan 3.200 arme kokosnoottelers in de streek. Aan de hand van dit verhaal illustreren we de concrete impact van de investeringen van onze vennoten op het

De belangrijke rol van onze investment managers

Tijd om een licht te werpen op een functie die essentieel is om onze missies te verwezenlijken, namelijk die van investment manager. Onze investment managers identificeren, analyseren en ondersteunen de partners in onze beleggingsportefeuille in ontwikkelingslanden. Dankzij hun nauwgezette werk kunnen wij kort op de bal spelen en snel hulp bieden aan vele kleine en middelgrote ondernemingen en producenten op het platteland, die al te vaak worden vergeten door traditionele financieringssystemen. Meer inzicht in dit ijverige werk kregen we van Michael Musau, een van onze investment managers in

Oxus - Ondersteuning van de meest kwetsbaren

Vandaag is het meer dan ooit nodig om ondernemers en landbouwers te blijven steunen, vooral tijdens de coronapandemie. Onze microfinancieringspartners doen hun uiterste best om duizenden kansarme gezinnen en kleine bedrijven over de hele wereld ondersteuning te bieden. Sommige hebben alleen wat meer flexibiliteit nodig om weer in het zadel te klimmen, andere zijn afhankelijk van langdurige financiering om hun activiteiten te kunnen aanhouden. Lokale bedrijven behoren tot de grootste slachtoffers van deze pandemie. Het is dan ook essentieel om microfinancieringsinstellingen te steunen, die op

Peru: Casil in tijden van COVID-19

DE OOGST BLIJVEN FINANCIEREN IN TIJDEN VAN COVID-19 De landbouwsector heeft bijzonder goed standgehouden tijdens de COVID-19-pandemie. Tal van landbouwers hebben al te maken gehad met tegenslagen en overmacht, zoals natuurrampen, gevolgen van de klimaatverandering of politieke instabiliteit. Hun aanpassingsvermogen en veerkracht zijn dus echt indrukwekkend. Overigens blijft de landbouw een cruciale sector. Iedereen heeft immers voedsel nodig, het is een absolute basisbehoefte. Ongeveer 60% van de jaarlijkse uitbetalingen van Alterfin gaat naar landbouwers: de totale impact van de crisis op de

Pagina's

Login