News

Move Your Money Week van 18 tot 25 oktober 2017

FairFin organiseert tussen 18 en 25 oktober de ‘Move Your Money Week’. Tijdens deze week moedigt FairFin iedereen aan om zijn geld te verplaatsen naar meer ethische alternatieven (zoals Alterfin). Het volledige programma vindt hier .

Alterfin Info september 2017

Beste vennoten, Eerlijke handel wordt in de bloemetjes gezet tijdens de Week van de Fair Trade, die dit jaar van 4 tot 14 oktober plaatsvindt. Sinds 1995 vervult Alterfin een pioniersrol door kleine boeren te financieren, die door middel van fairtradeproductie toegang trachten te krijgen tot een eerlijker handelssysteem. Van koffie uit Peru tot cacao uit Ivoorkust en olijfolie uit Palestina: Alterfin financiert wereldwijd 13 fairtradeproducten die door 29 verschillende boerenorganisaties geproduceerd worden voor een bedrag van 22 miljoen euro dat voornamelijk door haar vennoten samengebracht

Week van de Fair Trade van 4 t.e.m. 14 oktober 2017

Van 4 tot 14 oktober wordt overal in België eerlijke handel in de bloemetjes gezet. Tien dagen lang worden in heel het land tal van activiteiten georganiseerd rond eerlijke handel en fairtradeproducten. De activiteiten in uw regio vindt u op hier .

Fairtradewijn: (h)eerlijk genieten

Alterfin financiert sinds 2011 fairtradewijn van de Argentijnse coöperatie La Riojana. Focus op onze meest benevelende partner. Kleine wijnboeren in Argentinië hebben te lijden onder erg lage marktprijzen, waardoor ze amper kunnen voorzien in de meest fundamentele behoeften van hun gezin. De beperkte middelen waarover ze beschikken zijn ontoereikend om te investeren in betere productiemethodes, zodat de productiviteit laag blijft en ze nauwelijks kunnen concurreren met de grote wijnproducenten. Om hun situatie te helpen verbeteren, kunnen kleine wijnbouwers hun productie aanbieden op de

Kwartaalresultaten op 30 juni 2017

Prestaties van de portefeuille Eind juni 2017 bedroeg het totaal van de investeringen van Alterfin (via kapitaal aangebracht door de vennoten of via fondsen van derden) 55,7 miljoen euro, een daling van 10% ten opzichte van maart 2017, maar een stijging van1,2% ten opzichte van juni 2016. Deze kwartaaldaling is grotendeels te wijten aan onze financieringen in Latijns-Amerika en Afrika. Dit is enerzijds het gevolg van de daling van de dollar tegenover de euro: aangezien de portefeuille van Alterfin voor het grootste deel bestaat uit kredieten in dollar, neemt de omrekenwaarde in euro van deze

Nieuwe functie 'Head of Investments'

Sinds augustus bekleedt Caterina Giordano de functie van Head of Investment. Deze nieuwe functie bij Alterfin zorgt voor een beter overzicht en beheer van de globale portefeuille.

Nieuw prospectus

Het nieuwe prospectus van Alterfin werd goedgekeurd op 5 september 2017 en is beschikbaar hier .

Nieuwe bijeenkomst van CSAF

De Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF) is een alliantie van internationale financiers die ernaar streeft een welvarende, duurzame en transparante markt tot stand te brengen om te voldoen aan de financieringsbehoeften van kleine en middelgrote plattelandsondernemingen van en voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Alterfin is stichtend lid van CSAF. Op 15 en 16 mei hield CSAF zijn zesmaandelijkse vergadering te Antwerpen, waar Jean-Marc Debricon en Hugo Couderé aanwezig waren voor Alterfin.

Kwartaalresultaten op 31 maart 2017

Prestaties van de portefeuille Eind maart 2017 bedroeg het totaal van de investeringen van Alterfin (via kapitaal aangebracht door de vennoten en fondsen van derden) 61,9 miljoen euro, een daling met 8% ten opzichte van eind 2016. Deze daling is het gevolg van enerzijds het seizoensgebonden karakter van landbouwactiviteiten – in lijn met de tendens van de voorgaande jaren – en anderzijds, ons streven om de blootstelling van onze portefeuille in risicomarkten te beperken. In deze periode van het jaar loopt de cacao- en koffieoogst in Afrika en Centraal-Amerika ten einde. De door Alterfin

Nieuwe Alterfin Info

Beste vennoten, Alterfin Info is voortaan uitgebreid met een overzicht van onze investeringsportefeuille en financiële resultaten. Zo krijgt u een beter beeld van de activiteiten en prestaties van Alterfin gedurende de voorbije drie maanden, en volgt u de evolutie van Alterfin op de voet. In dit nummer vindt u een overzicht van de investeringsportefeuille en de financiële resultaten op 31 maart 2017. Naar goede gewoonte wordt een van onze partners in het Zuiden in de kijker gezet. We laten u graag nader kennismaken met de microfinancieringsinstelling Pro Mujer Argentina die ons met een bezoek

Pagina's