News

De bijdrage van Alterfin aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Met haar ethische financieringen in microfinanciering en duurzame landbouw, wil Alterfin de levenskwaliteit van duizenden gezinnen verbeteren en bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We stellen u hier een kort overzicht voor van de belangrijkste acties die Alterfin en haar partners nemen om hun steentje bij te dragen. Het volledige overzicht vindt u in het Jaarverslag (p. 16 tot 31). Geen armoede De strijd tegen armoede staat centraal bij Alterfin en haar 155 partners die in totaal 1,8 miljoen mensen bereiken . Armoede is voor 80% geconcentreerd in

Teken in op Alterfin-aandelen tot 31 juli 2018 en ontvang Oxfam-geschenkencheques

Teken in op Alterfin-aandelen tot 31 juli en onvang per schijf van 20 ingeschreven aandelen (1.250 euro) een Oxfam-geschenkencheque van 5 euro die geldig is in alle Oxfam Wereldwinkels van België. Om deel te nemen, stort u het bedrag van uw keuze tot 31 juli 2018 op rekeningnummer BE85 5230 4527 2706 van Alterfin met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling . Vanaf 7 nieuwe aandelen, kunt u een belastingvermindering genieten ( info en voorwaarden ). Deze actie is enkel geldig voor particulieren die intekenen op B-aandelen. Rechtspersonen tekenen in op A-aandelen aan 250 euro/

Lees het Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 is beschikbaar. U vindt er de evolutie van onze investeringsportefeuille tijdens 2017, het volledige overzicht van onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de analyse van onze financiële prestaties. Ontdek het Jaarverslag 2017

Samenvatting van de AV van 24 maart 2018

De samenvatting van de Algemene Vergadering (AV) van 24 maart is nu beschikbaar. Lees het verslag

Dividenduitkering

De vennoten die in 2017 aandelen in hun bezit hadden, hebben onlangs een schrijven ontvangen i.v.m. de dividenduitkering. Vergeet niet de ingevulde antwoordformulieren naar ons terug te sturen of vul het online formulier in. Online dividend-formulier

Kwartaalresultaten op 31 maart 2018

Prestatie van de portefeuille Tijdens het eerste semester van 2018 werd de groei van de portefeuille voortgezet. Eind maart 2018 bedroeg de waarde ervan 74 miljoen euro. Dat is een groei van 6% gedurende het trimester. Die groei wordt verklaard door nieuwe investeringen in Centraal- en Zuidoost-Azië in microfinancieringsinstellingen en door talrijke hernieuwingen van leningen aan koffiepartners in Centraal-Amerika. Kwaliteit van de portefeuille Ook de kwaliteit van de portefeuille is er tijdens het voorbije kwartaal op vooruitgegaan. De omvang van de risicoportefeuille (leningen met een

Alterfin zoekt een nieuwe kantoorruimte: tips welkom!

De huurovereenkomst van Alterfin eindigt in maart 2019. We zijn op zoek naar een nieuw pand in Brussel met een oppervlakte van ongeveer 300 m 2 . Suggesties voor een aangename plek tegen een redelijke prijs, zijn meer dan welkom. Neem gerust contact met ons op via het adres info [at] alterfin [dot] be .

Alterfin netwerkt

Alterfin heeft deelgenomen aan de vergadering van CSAF (de raad voor landbouwfinanciering voor kleine producenten) die van 4 tot 7 juni 2018 in Kenia plaatsvond. Die sectorraad (waarvan Alterfin een stichtend lid is) wil een welvarende, duurzame en transparante financiële markt in het leven roepen die tegemoet komt aan de financieringsbehoeften van de kleine en middelgrote landelijke bedrijven van de kleine landbouwers in de ontwikkelingslanden. Alterfin heeft ook deelgenomen aan de SCAA (Specialty Coffee Association of America), een verplichte stop voor spelers uit de koffiesector. Alterfin

Wijziging vrijstelling van roerende voorheffing

In het kader van de programmawet van 25 december 2017, wordt met ingang van 2018 de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Het betreft hierbij alle vormen van dividend, met uitzondering evenwel van dividenden van beleggingsfondsen (BEVEK,...) en dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks. Wat zijn de gevolgen vanaf het inkomstenjaar 2018 ? Het bedrag dat fiscaal vrijgestelde dividenden uitgekeerd door coöperatieve bedrijven (waaronder Alterfin) wordt geïncorporeerd in dat globale bedrag van 640 euro.

Algemene Vergadering; Alterfin vangt goede resultaten in 2017

In 2017 heeft Alterfin haar activiteiten verder uitgebreid. Het kapitaal en de fondsen die we beheren zijn toegenomen zodat we meer partners in meer landen kunnen financieren. Hierdoor is het aantal begunstigden van onze initiatieven tot een recordaantal van 116.705 gestegen. Vooral onze financieringen in Azië en Afrika werden verder uitgebouwd. Om die uitbreiding te illustreren, nodigde Alterfin haar nieuwe partner Blueyou uit, tevens ook haar eerste financiering in duurzame visvangst en viskweek. Duurzame visvangst en viskweek in de schijnwerpers Blueyou is een bedrijf dat de ambitie heeft

Pagina's