Alterfin Garantiefonds vzw: oproep tot giften!

In 2000 heeft de coöperatie Alterfin, is in samenwerking met verschillende ontwikkelingspartners (waaronder het NGO-platform 11.11.11, Oxfam Solidariteit en SOS Faim), de vzw Alterfin Garantiefonds opgericht. Dat fonds heeft tot taak om partners in het Zuiden die niet over voldoende waarborgen beschikken of die financieringen in de lokale munt nodig hebben, te ondersteunen. Dat kan door een garantie te verlenen of door een dekking tegen wisselkoersrisico’s voor te stellen. Altijd met de bedoeling om deze partners een toegang tot financieringen te bieden zodat ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen. In tegenstelling tot de coöperatie haalt dat fonds zijn middelen uitsluitend uit giften. Momenteel beschikt het Garantiefonds over 1,71 miljoen euro. Daarvan wordt 837.862 euro gebruikt als garantie voor betalingsrisico’s. Daarmee helpen we een twaalftal partners om gemakkelijker aan een financiering te geraken. Het overige kapitaal van het Garantiefonds wordt gebruikt om de wisselkoersrisico’s van een groeiend aantal partners te dekken. Die kunnen nu kredieten in lokale munt - op dit ogenblik gaat het om zeven verschillende munten - opnemen.

Technische assistentie

Daarnaast kan het Garantiefonds vanaf nu ook ingezet worden voor een nieuw en essentieel aspect van de ondersteuning die we onze partners geven: de financiering van projecten voor technische bijstand. Met die projecten willen we de technische mogelijkheden van bepaalde partners versterken zodat hun financiële, economische en maatschappelijke leefbaarheid verzekerd kan worden. Tegelijk wordt het risico dat ze hun kredieten niet kunnen terugbetalen, indirect verminderd. Sommige behoeften hebben we al geïdentificeerd, de financiering van dergelijke projecten vereist echter bijkomende middelen.

Goed nieuws

Dankzij een partnerschap met de Koning Boudewijnstichting geven de giften aan het Garantiefonds nu recht op een belastingvermindering. De giften moeten minimum 40 euro per kalenderjaar bedragen. De belastingvermindering loopt op tot 45% van het overgeschreven bedrag.

Het Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Donaties vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting ontvangen een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/33 CIR).

Krediettoegang vergemakkelijken

Het Alterfin Garantiefonds heeft de microfinancieringsinstelling PAIDEK in de Democratische Republiek Congo een garantie van 125.000 USD gegeven zodat ze een krediet van 250.000 USD kan krijgen. Sinds de jaren 1990 is de organisatie actief in de provincies Noord- en Zuid-Kivu. PAIDEK stelt zichzelf tot doel om “bij te dragen tot de versteviging van het economische weefsel en tot de heropleving van de volkseconomie van de Democratische Republiek Congo in het algemeen en van Kivu in het bijzonder, door achtergestelde bevolkingsgroepen die door het klassieke bankensysteem uitgesloten worden, toegang te geven tot financiële en niet-financiële diensten”. De MFI richt zich meer bepaald op micro- en kleine ondernemers uit Kivu. PAIDEK bereikt vandaag bijna 6.000 klanten met een netwerk van 9 agentschappen en 77 medewerkers. De leningen die toegestaan worden, bedragen gemiddeld 600 à 800 USD. En ondanks de opeenvolgende crisissen die de DRC en Kivu de voorbije 20 jaar getroffen hebben, heeft de organisatie telkens weer van een grote veerkracht blijk gegeven. Met het krediet van Alterfin zal PAIDEK meer microkredieten aan ondernemers in Kivu kunnen toekennen.

Een gift doen?

Als u een gift aan het Garantiefonds wilt schenken, schrijft u het bedrag dat u wenst te geven over op de rekening van het Koning Boudewijnfonds: BE10 0000 0000 0404 met de vermelding: 017/1880/00074.

Foto : (c) SOS Faim

Nieuwsoverzicht

Login