Kwartaalresultaten op 30 september 2018

Prestatie van de portefeuille

De totale portefeuille van Alterfin, gefinancierd met het kapitaal van de vennoten en met fondsen van derden, bedroeg 82 miljoen euro op 30 september 2018, een stijging van 11% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en van 30 % vergeleken met september 2017. Deze toename weerspiegelt onze groeistrategie die tegelijkertijd de seizoensgevoeligheid van de portefeuille vermindert. Deze prestatie weerspiegelt zich in de bezettingsgraad van het kapitaal van 97% - de hoogste waarde sinds begin 2015 - en een stijgend rendement op de portefeuille.

De groei is medegebaseerd op de voortdurende zoektocht naar nieuwe partners, waarvan er dit kwartaal acht zijn, die een kwart van de totale uitbetalingen voor het kwartaal vertegenwoordigen. Geografisch gezien waren financiering in duurzame landbouw in Afrika (koffie, cacao, fruit en groenten), koffie in Latijns-Amerika en microfinanciering in Azië de belangrijkste aanjagers van de kwartaalgroei. Alterfin investeerde in de loop van de laatste trimester voor het eerst in Kazachstan en Tunesië. Wat de sectorale distributie betreft, blijft de kwartaalactiviteit van Alterfin vooral gericht op duurzame landbouw, met bijna 70% van de uitbetalingen die naar deze sector gingen.

Kwaliteit van de portefeuille

De netto risicoportefeuille, bestaande uit leningen met een achterstand van meer dan 30 dagen na aftrek van waardeverminderingen om het verliesrisico te dekken, blijft op 4% van de netto portefeuille van Alterfin. Dit is het resultaat van de saneringsinspanningen van de risicoportfolio en de kwaliteit van de nieuwe portefeuille die de afgelopen jaren werd opgebouwd.

boordtabel

Financiële prestatie

Alterfin sluit het derde kwartaal van 2018 af met een voorlopige positieve nettowinst van 1.215.689 euro. Dit uitstekende resultaat overtreft ruimschoots het jaarlijkse budget en het totale resultaat dat werd behaald in 2017. Het resultaat is voornamelijk te danken aan de omzetgroei van Alterfin’s portefeuille. Deze inkomsten bedroegen 3.073.346 euro op 30 september 2018, wat 40% hoger is dan in dezelfde periode in 2017. Dit is het gevolg van de goede prestatie van onze activiteit en de optimale gebruik van het kapitaal het hele jaar door.

De financiële uitgaven verbonden aan onze dollarschuld zijn gestegen, gezien ook de dollarleningen voor de financiering van onze portefeuille in volume zijn toegenomen. De stijging van deze uitgaven zijn echter ook te wijten aan de stijging van de dollarkoers.

Het kwartaalresultaat werd positief beïnvloed door het terugdraaien van een waardevermindering van 214.000 euro op een Cambodjaanse microfinancieringsinstelling. Alterfin herstructureerde een krediet en verminderde zijn waarde vorig jaar als voorzorgsmaatregel. De instelling heeft nu haar terugkeer naar een goed prestatieniveau bevestigd. Anderzijds heeft de politieke crisis in Nicaragua, zoals vermeld in de Alterfin Info van juni, een negatief effect op de financiële resultaten van een microfinancieringsinstelling waarvan Alterfin aandeelhouder is. Het negatieve uitzonderlijk resultaat van 130.558 euro wordt verklaard door een neerwaartse herwaardering van deze participatie.

In tegenstelling tot vorig jaar zullen de verschillende belastingvoordelen (notionele rente, uitstel van belastingverlies voor het fiscale jaar 2016 en vrijstelling verleend door de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken) niet langer de totale verlaging van inkomstenbelastingen toestaan. Deze bedragen op 30 september 2018 meer dan 150.000 euro. Het bedrag dat voor het hele jaar 2018 moet worden betaald, is afhankelijk van het jaarresultaat, maar ook van het dividend dat door de Algemene Vergadering zal worden goedgekeurd.

resultatenrekening

Nieuwsoverzicht

Login