Sociale prestatie : 82.012 gezinnen in het Zuiden bereikt

Met haar financieringen bereikt Alterfin 82.012 gezinnen in het Zuiden. De aandacht wordt gericht naar vrouwen, die het zwaarst getroffen worden door armoede en de landelijke gebieden, waar de financiële uitsluiting groter is.

Duizenden mensen de mogelijkheid bieden om een professionele activiteit op te starten of beter te beheren, en zodoende aan een betere toekomst te bouwen, is een sociale rendement van onschatbare waarde. Alterfin wil op die manier de levenskwaliteit van duizenden mensen in het Zuiden verbeteren. Om na te gaan of Alterfin degelijk een verschil maakt, wordt jaarlijks een enquête gehouden onder onze partners in het Zuiden om een reeks sociale indicatoren onder de loep te nemen.

Vrouwen en rurale gebieden

Uit de enquête blijkt dat 82.012 gezinnen in het Zuiden rechtstreeks profiteren van de diensten van Alterfin. Onze 130 partners bereiken samen 1.367.000 mensen.

Alterfin besteedt bijzondere aandacht aan de financiering van vrouwen. Vrouwen zijn immers oververtegenwoordigd binnen de armste bevolkingsgroepen van de wereld (70%), en de economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vormt een belangrijke hinderpaal voor economische groei en ontwikkeling. Vrouwen hebben bovendien de neiging om meer geld aan hun gezin te besteden, hogere inkomsten voor vrouwen komen dus het hele gezin ten goede. In overeenstemming met onze ambitie zijn 61% van de personen die Alterfin bereikt vrouw.

Financiële uitsluiting komt ook vaker voor op het platteland. Alterfin financiert daarom organisaties die actief zijn in de duurzame landbouw en talrijke microfinancieringsinstellingen die een ruraal karakter hebben. 70% van de bevolking die door Alterfin bereikt wordt, leeft op het platteland.

Een pioniersrol

Alterfin steunt in veel gevallen kleinere partners met leningen die lager liggen dan die van andere sociale investeerders. Het gaat hierbij om kwetsbare partners die een groter investeringsrisico inhouden, maar die een groot sociaal potentieel vertonen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de cacaocoöperatie Cadesa (foto) in Ivoorkust. Alterfin financiert Cadesa via het Fefisol fonds, die de enige geldschieter van deze coöperatie is. Cadesa telt 1.200 leden met een vertegenwoordiging van maar liefst 282 vrouwen. Een lening van Alterfin trekt vaak ook andere internationale kredietverstrekkers aan, waardoor de ontwikkeling van onze partners extra wordt gestimuleerd.

U vindt meer uitleg over de sociale prestatie van Alterfin in het Jaarverslag (p. 16-22)

cadesa

Cadesa in Ivoorkust wordt uitsluitend gefinancierd met leningen van Alterfin.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Met haar financieringen levert Alterfin een bijdrage aan de meeste Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Alterfin stemt zich voortaan af op dit nieuwe referentiekader voor duurzame ontwikkeling.

Meer info over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vindt u op sustainabledevelopment.un.org

Lees het Jaarverslag

Nieuwsoverzicht