Solidariteit is de boodschap

We ervaren momenteel een ongeziene en wereldwijde pandemie, en ook in deze situatie blijft Alterfin trouw aan haar missie. Alle leden van ons team werken momenteel van thuis uit en respecteren de maatregelen die werden opgelegd door onze regering.

In deze moeilijke tijden wil ik u in naam van het hele team een boodschap van solidariteit sturen. Solidariteit voor ieder van u die momenteel vecht tegen COVID-19 en solidariteit voor ieder van u die deel uitmaakt van de risicobevolking. Solidariteit voor al het medisch personeel en voor het personeel dat haar verantwoordelijkheid blijft opnemen voor een vlot verloop van onze samenleving. Solidariteit voor degenen die momenteel leven in eenzaamheid en, ten slotte, solidariteit voor alle behoeftigden, de vergeten mensen van onze samenleving die, opnieuw, het grootste risico zullen lopen.

In veel van de ontwikkelde landen spreekt de regering met een strijdvaardige taal over de huidige situatie en over de maatregelen die ze nemen om het virus te bestrijden. We mogen echter de essentie niet aan ons voorbij laten gaan, namelijk het stilstaan bij de échte vraag:

Hoe lang nog zullen we winst op korte termijn verkiezen boven welzijn en sociale en ecologische duurzaamheid?

Al 25 jaar lang ondersteunt Alterfin duurzame ontwikkeling. We werken hiervoor samen met een netwerk van organisaties die zich inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit is niet het moment om de moed te laten zakken. Integendeel.

Het team van Alterfin werkt momenteel nauw samen met haar partners in het veld om een inschatting te maken van de volgende twee zaken: wat is de impact van deze crisis op hun activiteiten en hoe kunnen wij bij Alterfin helpen? We starten een dialoog op met ontwikkelingsorganisaties, financiële instellingen, ngo’s en ook onze collega's die investeren in de impactsector in het algemeen, of microfinanciering en landbouw in het bijzonder. Ons doel is om de uitwisseling van informatie te stimuleren en zo bij te dragen aan haalbare oplossingen.

Sinds 1994 heeft Alterfin niet minder dan een half miljard euro uitbetaald aan meer dan 300 partners, voornamelijk microfinancieringsinstellingen op het platteland en kleine producentenorganisaties. Alleen al in 2019 hebben we 65 miljoen euro uitbetaald, met meer dan 60% rechtstreeks aan duurzame en familiale landbouw. In België is Alterfin de enige coöperatie die rechtstreeks betrokken is bij zulke landbouw.

Meer dan ooit hebben onze partners ons nodig omdat ze het voor miljoenen economisch kwetsbare gezinnen mogelijk maken hun hoofd boven water te houden. De duurzame familiale landbouw die Alterfin al 25 jaar ondersteunt, is niet alleen essentieel voor het overleven van deze families, maar zorgt ook voor economische ontwikkeling met respect voor milieu en samenleving.

Om ons werk voort te zetten, hebben we uw steun op lange termijn nodig.

U kunt ook een gift doen aan ons garantiefonds om onze zwakste partners te ondersteunen.

Samen kunnen we actie ondernemen en verandering in gang zetten.

Hartelijk dank voor uw steun,

Jean-Marc Debricon

Algemeen Directeur

PS: Schenkingen aan het Alterfin Garantiefonds van minimaal 40 euro geven recht op een belastingvermindering. U kan een gift doen op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van het Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds (mededeling 017/1880/00074).

Nieuwsoverzicht

Login