Steun onze partner F'in Common!

Onze partner F'in Common lanceert een fondsenwervingscampagne ten voordele van een meer sociale en menselijke economie.

F'in Common is het eerste investeringsfonds dat volledig door de sociale economie is opgericht, en is uniek in België. Het werd opgericht door 31 bedrijven uit de sociale economie, waaronder Alterfin, en kent leningen toe aan bedrijven die het label Financité & FairFin hebben ontvangen. Het biedt financiële garanties en geefthet steeds groter wordende aantal investeerders de mogelijkheid om projecten op te starten. Het is een duwtje in de rug en een extra brug tussen burgers en bedrijven.

We geven graag wat extra informatie over de principes en doelstellingen van de campagne. Onderstaande informatie hebben we ontvangen van onze partner F'in Common.

Waarom is emancipatie van een sociale economie belangrijk? Of de dag dat de traditionele economie "geweest" zal zijn:

Velen van ons dromen van dat moment waarop de tijd van de traditionele economie voorbij zal zijn, wanneer die "geweest" zal zijn. We dromen van de dag waarop bedrijven die enkel winst nastreven, deel zullen uitmaken van het verleden. 

Op die dag zal de sociale economie de norm zijn en zullen alle menselijke activiteiten deel uitmaken van deze sector. In plaats van kapitalistische winst, zullen we menselijk winst nastreven.

Een droom? Niet zozeer.

Een kleine herinnering. Een sociale economie is het economische model dat door velen wordt beschouwd als de oplossing voor de problemen van de samenleving. Overmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, gebrek aan democratisch overleg, een gezondheidszorgstelsel in crisis en de ineenstorting van onze economie zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat we onze paradigma's grondig moeten herzien.
Een echt alternatief voor de traditionele economie, een sociale economie, wordt bepaald door haar waarden, waarbij de mens en duurzaamheid centraal staan. Haar primaire doelstelling is de rust van haar personeel en haar model. Het is een systeem dat niet op korte termijn denkt.

Wil de sociale economie echter dit model van de toekomst zijn, dan moet zij de instrumenten die de traditionele economie ter beschikking staan, creëren en beheersen. De behoefte aan samenhang van het begin tot het einde van het proces is inderdaad kritiek geworden.

Veel sociale ondernemingen zijn op zoek naar alle instrumenten die ze nodig hebben om hun bedrijf te laten groeien. Van de mailserver, tot het huren van hun pand, tot de manier waarop ze zichzelf financieren, het is belangrijk dat de instrumenten allemaal deel uitmaken van de sociale economie. Om te kunnen concurreren met de traditionele economie moet de sociale economie immers professionaliseren en autonoom worden door alle instrumenten en codes van de traditionele economie in haar bezit te hebben, waarbij het grote verschil natuurlijk de centrale waarde van de maatschappelijke en ecologische meerwaarde is.

Wat heerlijk voor een sociale-economieonderneming om haar waarden niet te hoeven negeren door een rekening te openen bij een ethische bank, door gebruik te maken van fietskoeriers of door haar activiteiten te financieren via een 100% sociaal-economisch gegarandeerd beleggingsfonds!

Dit laatste punt is cruciaal. Solidariteitsfinanciering is een echte hefboom voor het creëren van een eerlijke en duurzame wereld en dit is misschien niet langer een utopie. Het wordt georganiseerd en is nu in handen van sociale-economieondernemingen.

Dus ja, we kunnen tot nu toe maar maximaal 1.000 euro investeren, maar zeggen we niet dat veel waterdruppels een oceaan kan vormen? Dat is het principe van F'in Common. Een veelheid van individuen die geloven in een maatschappijmodel dat niet langer alleen maar een droom is, maar ook werkelijkheid.

Bovenstaande informatie is ontvangen van onze partner F'in Common.

Meer informatie

Nieuwsoverzicht

Login