Visie en ontstaan van Alterfin
Visie en ontstaan van Alterfin

Visie en ontstaan

Bijna 3 miljard mensen, voornamelijk in het Zuiden, moeten rondkomen met een inkomen van minder dan 1 euro per dag. Om aan de armoede te ontsnappen, starten velen met eigen middelen een kleine onderneming, een handeltje of een productieactiviteit, doorgaans in de informele economie. Meestal hebben die kleine ondernemers en boeren geen toegang tot een krediet, hoewel dat een hefboom zou kunnen zijn om hun situatie te verbeteren. Zij hebben kapitaal nodig om te kunnen investeren en groeien. Hun grootste probleem is dat ze geen krediet kunnen krijgen. Lokale financiële instellingen hebben dikwijls weinig geld ter beschikking of vinden hen niet kredietwaardig.

Alterfin wil bijdragen aan meer menselijke waardigheid in het Zuiden door duurzame economische activiteiten, zowel individuele als collectieve, aan te moedigen. Daartoe verzamelt Alterfin kapitaal in het Noorden en investeert het op een ethisch verantwoorde manier in het Zuiden.

Alterfin creëert op die manier een band tussen investeerders in het Noorden en instellingen in het Zuiden die via microkredieten de lokale boeren en ondernemers een betere toekomst geven.Door op aandelen van Alterfin in te tekenen, helpt u mee om de sociale doelstelling van Alterfin waar te maken.

Het ontstaan van Alterfin

Alterfin is een coöperatie die in 1994 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen ngo’s en banken. Onder haar vennoten telt Alterfin meer dan 6.000 particulieren, sociale organisaties (zoals Oxfam Solidariteit en Oxfam Wereldwinkels, Vredeseilanden, Financité, FairFin, enz.) en enkele bedrijven.

Ontdek de oprichting van Alterfin

De eerste leningen van Alterfin

De tijdlijn van Alterfin

Login