Geef je geld meer waarde!
Geef je geld meer waarde!

Teken in op aandelen van Alterfin en ondersteun boeren in ontwikkelingslanden!

 - Reclame -

Alterfin is een coöperatieve venootschap. U kunt beslissen om coöperant te worden en dus een stukje mede-eigenaar van Alterfin. Meer dan 6.000 personen hebben die beslissing al genomen en hebben coöperatieve aandelen van Alterfin gekocht.

U kunt genieten:

  • een belastingvermindering
  • een dividend
  • een vrijstelling van of een verminderde roerende voorheffing op het dividend (onder bepaalde voorwaarden)

Als particulier kan u al vennoot worden vanaf 62,50 euro en als rechtspersoon vanaf 250 euro.
Het aanbod is niet tijdsgebonden.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de hele Informatienota van 17 juli 2020, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen.

Opmerking

Het feit dat de Informatienota van 17 juli 2020 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Info over aandelen van Alterfin

Voordelen en voorwaarden

Informatienota

Intekenformulier

Zij steunden reeds Alterfin...

Login