Geef je geld meer waarde!
Geef je geld meer waarde!

Teken in op aandelen van Alterfin en ondersteun boeren in het Zuiden!

Beleggen in aandelen houdt bepaalde risico's in (gedeeltelijk of geheel verlies van uw investering, kredietrisico, liquiditeit, uitstapvoorwaarden, enz.). Iedere beslissing om in de aandelen te beleggen moet worden genomen op basis van de informatienota. Raadpleeg de informatienota alvorens te investeren.

Teken in op aandelen van Alterfin

U kunt genieten:

  • een belastingvermindering
  • een dividend
  • een vrijstelling van of een verminderde roerende voorheffing op het dividend (onder bepaalde voorwaarden)

Als particulier kan u al vennoot worden vanaf 62,50 euro en als rechtspersoon vanaf 250 euro.
Het aanbod is niet tijdsgebonden.

Info over aandelen van Alterfin

Voordelen en voorwaarden

Informatienota

Intekenformulier

Zij steunden reeds Alterfin...

Login