Onze Impact
Onze Impact

Onze Impact

Het is de missie van Alterfin om de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarom evalueren we tijdens de volledige duur van onze investeringen niet enkel het financiële aspect, maar ook ook de impact van elke lening. Het kan hier gaan om een directe impact op de gefinancierde instelling, of een indirecte impact op de eindbegunstigden, en we laten ons door deze impact ook altijd leiden in onze beslissingen. Wij nemen de ecologische en sociale impact van elke investering in overweging, maar ook het additionele aspect van Alterfin en haar toegevoegde waarde op de partners. Op deze manier kunnen wij weloverwogen beslissingen nemen, de voordelen van onze activiteiten aantonen, en ook dag in dag uit bijleren om onze activiteiten te blijven verbeteren.   

Alterfin selecteert dus partners met een sterke sociale en ecologische impact en zorgt ervoor dat ze voldoen aan strenge voorwaarden. Deze worden geëvalueerd door onze investment managers:

Ten eerste, met een "due diligence" tool die intern werd ontwikkeld. Met deze tool verzekert het Alterfin team zich ervan dat de gefinancierde activiteiten een aanzienlijke impact hebben op sociaal en ecologisch vlak.

Ten tweede, met specifieke tools voor microfinanicering, zoals Alinus, waarmee ze de sociale en ecologische prestatie van microfinancieringsinstellingen kunnen evalueren.

Ten slotte heeft Alterfin haar eigen scorecards uitgewerkt voor sociale en ecologische prestaties, zodat we elke partner kunnen raten met een score. Die score dient als doorslaggevend element voor de goedkeuring van elke financiering.

Eenmaal onze financieringen uitgevoerd zijn, volgen we onze sociale en ecologische prestaties nauwgezet op. Dit doen we door de evolutie van verschillende gerelateerde indicatoren te analyseren. Daarna brengen we ze in perspectief met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s), die een oproep zijn tot actie door de Verenigde Naties (VN) om een einde te maken aan armoede en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Naast de analyse van onze impact in het licht van de DOD’s, heeft Alterfin de ambitieuze beslissing gemaakt om haar eigen impactmethode te ontwikkelen. Dankzij deze methode kunnen we de financiële impact van onze activiteiten op de partners analyseren, maar ook de sociale en ecologische gevolgen hiervan op de klanten, en dit gedurende de verschillende fasen van het hele partnerschap. Met deze aanpak kunnen we een impactscore toekennen aan elke partner om zo, aan de hand van statistische methodes, het verband tussen het profielvan een partner en onze impact te analyseren, op basis van 2 criteria: onze addionaliteit en onze toegevoegde waarde.

De additionaliteit meet de financieringsmogelijkheden van een partner op het moment waarop Alterfin is tussengekomen.

De toegevoegde waarde omvat een analyse van de leenvoorwaarden van Alterfin op haar partners alsook haar impact verder dan het financiële aspect. 

Tot slot voert Alterfin ook veldonderzoek uit bij haar partners en de eindbegunstigden. Hiermee onderzoeken we de causale impact aan de hand van gevorderde statistische methoden. In 2019 heeft Alterfin op die manier meer dan 600 producenten geïnterviewd. 

Coconut Holdingseen katalysator van de verantwoorde
kokosnoot ten dienste van Keniaanse producenten

Bekijk de case study

Furuz, een Tadzjiekse MFI die mogelijkheden creëert
voor kleine kwetsbare boeren

Bekijk de case study


1 We bekijken bijvorbeeld de grootte van een partner, de sector, de leeftijd van het partnerschap, etc.

Login